La Geneva s-au desfăşurat lucrările celei de-a 104 Conferinţe Internaţionale a Muncii

20

GENEVA, 1-13 iunie 2015 – Biroul Internaţional  al Muncii (BIM) desfăşoară  lucrările celei de-a 104 Conferinţă Internaţională  a Muncii (CIM), numită Parlamentul Internaţional al Muncii, care  întruneşte anual peste 4000 delegaţi – reprezentanţi ai guvernelor,  patronatelor şi sindicatelor din cele 185 state membre ale OIM.

Delegaţia Republicii Moldova la CIM este condusă de către Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, dna Ruxandra Glavan, şi include în componenţa sa reprezentanţi ai angajatorilor şi lucrătorilor în persoana dlui Leonid Cerescu, Preşedintele Confederaţiei Naţionale a Patronatelor şi a dlui Petru Chiriac, Vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Participanţii la CIMabordează un spectru foarte vast de subiecte conexe cu lumea muncii, inclusiv tranziţia de la economia informală la cea formală, întreprinderile mici şi mijlocii şi capacitatea lor de creare a locurilor de muncă decente, protecţia socială (protecţia muncii), aplicarea standardelor internaţionale a muncii, agenda de dezvoltarea Post-2015,  programul şi propunerile de buget ale organizației pentru 2016-2017.

În luarea sa de cuvânt şi raportul prezentat, Directorul General al BIM dl Guy Ryder, a ţinut să menţioneze că este inedită oportunitatea de elaborare la nivel mondial a unei Recomandări ce vizează formalizarea economiei informale care condiţionează suportul tripartit ca şi prioritate politică. Dl Ryder a subliniat faptul că, în condiţiile în care aproape jumătate din forţa de muncă globală este prinsă în capcana activităţilor informale, OIM ar pierde din credibilitate şi relevanţă dacă ar evita să abordeze provocările cu care se confruntă aceşti lucrători. „Initiativa Centenara”, lansată de BIM, enunţă direcții care să asigure „Un Viitor al Muncii Decente” în conexiune directă cu o mai bună guvernare, standarde de munca, competitivitate a intreprinderilor, eradicare a sărăciei, egalitate de şanse, s.a.

Schimbările climatice, impactul acestora asupra lumii muncii, combaterea muncii copilului şi promovarea educaţiei de calitate sunt subiecre care, la fel, se afla pe agenda Conferinţei.

În mesajul său către participanţii la Conferinţa Internaţională a Muncii din 11 iunie curent, dna Ministru Ruxanda Glavan,  a dat apreciere înaltă calităţii raportului prezentat de DG, Gyder, şi a menţionat rigurozitatea cu care au fost selectate subiectele pentru discuţiidin perspectivă  relevanţei pentru ţările membre ale Organizatiei Internationale a Muncii (OIM). Dna Ministru a informat despre eforturile Republici Moldova de promovare a Agendei Privind Munca Decenta, de formalizare a economiei  informale, de reducere a incidentei muncii nedeclarate şi despre aportul tripartit în acest sens. A fost apreciată şi inițiativa globală de elaborare a unei noi Agende de Dezvoltare Post – 2015 care să pună accent prioritar pe accesul la locuri de muncă decente.  

În cadrul întrevederii bilaterale cu dl Heinz Koller, Director Regional pentru Europa al BIM, dna Ministru Ruxanda Glavan a menţionat relevanţa asistenţei pentru Republica Moldova din partea OIM în cadrul Programului de Cooperare privind Munca Decentă, 2012-2015, în special în contextul reformei pieţei muncii, a protecţiei sociale, gestionării migraţiei în scop de muncă. Doamna Glavan a reiterat necesitatea în continuare pentru ţară a acestui suport şi în materie de formalizare a economiei tenebre, de combatere a muncii nedeclarate şi protecţie a lucrătorilor în forme de muncă non-standard, etc.
Prezenţa  Republicii Moldova în cadrul Conferintei Internationle a Muncii a fost susţinută plenar de către Reprezentanţa RM pe lîngă Oficiul ONU la Geneva (Confederaţia Elveţiană), în peroana E.S. Ambasador Victor Moraru.

Reamintim că Republica Moldova a ratificat 40 Convenţii ILO si examinează oportunitatea ratificării Convenţiei no 161 privind Serviciile de Sănătate Ocupaţională şi Convenţiei no 156 privind Lucrătorii cu Responsabilităţi Familiale.  

 

Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/md/newslst/0/1/6205/