Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a efectuat modificări şi completări la Codul Muncii

36

În cadrul ședinței Guvernului, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a prezentat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova.

Proiectul respectiv:
– are drept scop perfecționarea legislației muncii în vigoare și aducerea acesteia în concordanță cu cerințele moderne ale economiei de piață;
– a fost elaborat în cadrul unui Grup de lucru tripartit creat sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în componenţa căruia au fost incluşi reprezentanţi ai Ministerului, ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, ai Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova și ai Camerei de Comerţ Americane din Moldova (negocierile au durat aproximativ 2 ani, în această perioadă au fost organizate circa 17 ședințe ale Grupului de lucru tripartit);
– prevede modificarea şi/sau completarea a circa 40 de articole ale Codului muncii.

Printre cele mai relevante modificări/completări care se conţin în proiectul respectiv putem menţiona următoarele:
– lista cazurilor de încheiere a contractului individual de muncă pe durată determinată a fost completată cu 3 cazuri noi, și anume: pentru perioada implementării unui proiect investițional sau unui program de asistență tehnică și financiară; pentru efectuarea unor lucrări legate de majorarea volumului de producție sau de servicii prestate, caracterul temporar al cărora (pînă la un an) poate fi argumentat de angajator; cu persoanele care se angajează la unitățile create pentru o perioada determinată;
– se propun o serie de completări, urmare a cărora, contractul individual de muncă va putea fi desfăcut prin acordul scris al părților, ceea ce nu este posibil la momentul actual;
– s-a simplificat procedura de demisie pentru conducătorul unităţii, adjuncţii lui şi contabilul şef;
– a fost perfecţionată norma referitoare la absenţa nemotivată de la serviciu;
– a fost perfecționată norma referitoare la interzicerea concedierii fără acordul organului sindical;
– s-a concretizat procedura de concediere în cazul lichidării unității ori reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate;
– a fost detaliat reglementată procedura de concediere în legătură cu transferarea la o altă unitate;
– a fost concretizată procedura de restabilire a salariatului la locul de muncă;
– este reglementat expres modul de recuperare a zilelor care au fost declarate de Guvern ca fiind zile de odihnă; 
– a fost perfecționată norma referitoare la dreptul angajatorului de a încheia contractul de ucenicie;
– a fost perfecţionată norma referitoare la munca prin cumul a conducătorului unități.

În opinia Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, adoptarea proiectului respectiv va avea ca efect: armonizarea prevederilor Codului muncii cu prevederile altor acte normative în vigoare; perfecţionarea legislaţiei muncii în vigoare; flexibilizarea legislaţiei muncii în vigoare şi aducerea acesteia în concordanţă cu cerinţele moderne ale economiei de piaţă; asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale ambelor părţi a raporturilor de muncă. 

 

 

sursa http://www.mmpsf.gov.md/md/newslst/0/1/6204/