Instituirea Comisiei naţionale pentru monitorizarea şi coordonarea activităţilor de ameliorare a accesului la finanţe

26

 

În scopul eficientizării mecanismului de monitorizare şi coordonare a activităţilor de ameliorare a accesului la finanţe Guvernul Republicii Moldova a instituit o Comisia naţională, care va avea drept atribuţii de bază:

–                              coordonarea şi supravegherea procesului de implementare a activităţilor de ameliorare a accesului la finanţe;

–                              revizuirea sau abrogarea actelor normative care creează bariere în calea accesului la finanţe;

–                              monitorizarea şi evaluarea gradului de implementare a activităţilor de ameliorare a accesului la finanţe.

Comisia este în drept să prezinte Guvernului propuneri, recomandări în problemele ce ţin de activităţile de ameliorare a accesului la finanţe, în baza deciziilor adoptate de aceasta.

Comisia este constituită din preşedinte şi membri. Preşedintele Comisiei este viceprim-ministrul, responsabil de coordonarea activităţii în sfera economică.

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova este reprezentată de către Preşedinte, Dl Leonid Cerescu, numit prin Hotărîrea Guvernului nr. 879 din 21 octombrie 2014.