Evoluții în sectorul industrial

25

În conformitate cu date statistice făcute publice recent, sectorul industrial din țară a înregistrat o evoluție pozitivă pe primele 9 luni ale anului. Astfel, în secrie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială s-a majorat cu 4,1% în comparație cu perioada similară a anului trecut. În special producția industrială a crescut urmare performanței bune a industriei prelucrătoare (+4,9%).

La o examinare de ansamblu pe perioada anilor 2010-2017, se atestă o evoluție stabilă a sectorului de producere și furnizare de energiei electrice și termice, gaze, apei calde și aer condiționat, dar și evoluții contradictorii ale sectoarului industriei prelucrătoare și a celui extractiv. Sectorul industriei extractive se află pe o pantă descendentă clară începând cu a doua jumătate ale anului 2014. Concomitent, industria prelucrătoare înregistrează evoluție stabil pozitivă începând cu anul 2011.

Analiza domeniilor din cadrul sectorului industriei prelucrătoare care au dus la o evoluție per ansamblu pozitivă a sectorului vizat, atestă următoarea situație. Dintr-un număr total de 24 de domenii distincte, incluse în sectorul industriei prelucrătoare, pentru luna septembrie curent un număr de 9 domenii au înregistrat o performanță negativă față de situația din anul 2010. Majoritatea dintre aceste domenii sunt pe o pantă descendentă de o perioadă lungă de timp. Alte, două domenii, implicit: Fabricarea echipamentelor electrice și Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor si semiremorcilor sunt pe un trend semnificat superior de creștere față de restul domeniilor din cadrul industriei prelucrătoare, fiind de fapt motoarele creșterii economice ale industriei prelucrătoare și în final a sectorului industrial din țară.

Se impune a se menționa în acest sens că evoluția atestată în domeniul industriei prelucrătoare ți a sectorului industrial în ansamblu din Moldova denotă lipsa unor politici eficiente de dezvoltare a acestui sector economic, or, singura performanță notabilă a sectorului vizat este rezultatul unor investiții directe străine, și nu a unor instrumente eficiente care să fie dezvoltate de executiv. Astfel, lipsa unor politici industriale face Republica Moldova vulnerabilă și dependentă exclusiv de abilitatea investitorilor străini de a investi în țară, dar și de conjunctura internațională. Concomitent, se atestă că domeniile industriei prelucrătoare care se dezvoltă dinamic, sunt de fapt domenii înrudite. Astfel, în cazul unor evoluții negative care să afecteze domeniile menționate pe plan internațional, va avea de suferit per ansamblu sectorul industriei prelucrătoare din țară și implicit întreg sectorul industrial. Acest fapt duce la creșterea gradului de volatilitate, unul așa unul foarte mare, a economiei naționale.