Deficiențele în implementarea Legii zilierilor discutate în cadrul unei ședințe la Ministerul de resort

28

La 28 martie, directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a participat la o ședință de lucru, organizată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu privire la deficiențele întîmpinate în procesul de implementare a Legii nr. 22/2018 privind exercitatea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. 

Amintim că acest proiect a parcurs o cale lungă și anevoioasă și a fost inițiat în vederea diminuării fenomenului de ocupare informală a forței de muncă. După aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova, începînd cu 02 septembrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 22 / 2018 pentru reglementarea activităţilor necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de către zilieri.

Principalele prevederi ale acestei legi se referă la:

– raporturile de muncă temporare ale zilierilor;

– drepturile şi obligaţiile angajatorului faţă de zilier şi modul de activitate a zilierilor, în derogare de la prevederile Codului Muncii;

– domeniul în care pot fi exercitate activităţi necalificate cu caracter ocazional este agricultura;

– din venitul zilerului nu se vor reține contribuții de asigurare socială și medicală. Zilierul are obligația de a încheia contract de asigurare socială cu Casa Națională de Asigurări Sociale sau de a procura polița de asigurare medicală, conform legislației în vigoare;  ș.a.

Cu toate acestea au fost sesizate anumite deficiențe la implementarea acestei legi, atît de mediul de afaceri, cît și de Ministerul de resort, responsabil de politicile din domeniul legislației muncii. În cadrul ședinței reprezentanții ministerului s-au pronunțat asupra faptului că proiectul Legii zilierilor nu are efectul scontat și că ar putea veni cu o politică mai eficientă (tichete valorice), care ar veni ca o alternativă.

Urmare a discuțiilor s-a decis ca acest subiect să fie dezbătut pe larg cu cei interesați pe platforma Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru.