Desemnarea reprezentanţilor CNPM pentru participarea la şedinţele Comisiilor parlamentare de profil

22

 

 

Avînd la  bază concepţia despre cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă, Legea privind transparenţa în procesul decizional, precum şi Legea Patronatelor, Direcţia executivă CNPM a desemnat reprezentanţi pentru participarea la şedinţele comisiilor parlamentare de profil, după cum urmează:

   · Comisia parlamentară agricultură şi industrie alimentară  –
        Alexandru Slusari, prim-vicepreşedinte CNPM, preşedinte al Federaţiei Naţionale a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară;

  • Comisia parlamentară juridică, numiri şi imunităţi –
    Radion Drumea, şef Direcţie CNPM, Victor Catană, preşedinte Asociaţia Patronală din Domeniul Conformităţii Produselor  


  • Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe –
    Leonid Cerescu, preşedinte CNPM şi Dinu Armaşu, director executiv CNPM

 

  • Comisia parlamentară protecţie socială, sănătate şi familie –
    Vladislav Caminschi, şef Direcţie CNPM 

 

         Proiectele ordinii de zi ale şedinţelor comisiilor, precum şi alte informaţii cu referinţă la acestea sunt amplasate pe pagina web a Parlamentului.