Întrevedere cu Dl Chiril Gaburici, candidat desemnat la funcţia de Prim-ministru al Republicii Moldova

25

 

Astăzi, 16.02.2015 Consiliul de conducere CNPM a avut o întrevedere cu Dl Chiril Gaburici, candidat desemnat la funcţia de Prim-ministru al Republicii Moldova, în vederea stabilirii priorităţilor şi a problemelor majore ale mediului de afaceri, reprezentat de CNPM. Scopul întîlnirii a fost, după cum a ţinut să menţioneze şi Dl Chiril Gaburici, înaintarea propunerilor, soluţiilor la problemele enunţate pentru elaborarea unui nou Plan de guvernare.

  În cadrul şedinţei vorbitorii s-au axat pe mai multe aspecte şi probleme, precum şi propuneri de ameliorare a situaţiei din economie.

Participanţii la întrunire  au ţinut să menţioneze următoarele:

–  Ajustarea şi modificarea sistemului fiscal, sistemului de asigurări sociale, sistemului de asigurări în medicină, relaţiilor de muncă şi achiziţiilor publice;

– Eficientizarea Dialogului social prin îmbunătăţirea esenţială a activităţii Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective. Crearea acestor comisii în toate ramurile economiei naţionale, precum şi la nivel teritorial;

– Promovarea pachetului de propuneri de modificare a Codului Muncii, continuînd perfectarea acestui important act legislativ;

– Menţinerea unei poveri fiscale stabile şi previzibile pentru stimularea agenţilor economici în crearea a noi locuri de muncă, majorarea salariilor şi defalcarea în buget, şi nu tendinţa de a merge în economia tenebră;

– Reducerea organelor – agenţii, inspecţii, create pe lîngă Ministere – cu funcţii de control, precum şi a aparatelor administrative ale organelor publice locale şi centrale;

– Promovarea reformelor în justiţie pentru atragerea investitorilor străini;

         Cea mai stringentă problemă enunţată de toţi vorbitorii a fost situaţia rezultată în urma devalorizării monedei naţionale, fapt ce impune întreprinderea de măsuri radicale şi intervenţia statului în vederea stabilizării fluctuaţiei valutei naţionale!

         Acestea şi multe alte propuneri de îmbunătăţire a mediului de afaceri au fost înmînate D-lui Chiril Gaburici, Valeriu Streleţ şi D-nei Liliana Palihovici în speranţa de a fi incluse în formarea Planului de Guvernare.

         La finalul discuţiilor părţile şi-au exprimat dorinţa de a avea un dialog continuu constructiv pe durata întregului mandat.