Şedinţa Biroului Permanent al CNPM

22

 

Astăzi, 19 februarie, la ora 10.00, la inițiativa Președintelui CNPM a fost convocat Biroul Permanent pentru a pune în discuție situația de pe piața valutară, impactul devalorizării monedei naționale în raport cu principalele valute de referință-euro și dolar. La ședința a fost invitat dl Sergiu Harea, reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

            Urmărind cu profundă îngrijorare situaţia legată de deprecierea bruscă a monedei naţionale, coroborată cu acţiunile şi inacţiunile Regulatorului, a lipsei îndelungate a unui Guvern funcţional, precum şi urmare a adresărilor venite din partea membrilor CNPM, Biroul Permanent a decis următoarele:

 

1.       De a ieşi cu o adresare publică (conferință de presă) prin care va invita oamenii de afaceri, băncile, factorii de deczie și politicienii să facă uz de toate instrumentele de care dispun pentru a calma spiritele și a nu admite speculări bazate pe panică.

 

2.       CNPM va organiza o masă rotundă (dezbateri publice), cu invitarea reprezentanților comunității oamentilor de afaceri, ai sectorului bancar, ai Băncii Naționale, ai Guvernului, ai FMI, BM, BERD și ai altor economiști, care ar avea obiectivul să:

 

a.       Identifice (și să confirme) elementele ce destabilizează situația pe piața valutară internă.

b.       Identifice riscurile imediate ce pot duce la blocaje atât în activitatea sectorului bancar cât și ai agenților economici.

c.        Elaboreze propuneri de politici și acțiuni necesare de a fi întreprinse în perioada imediat următoare precum și pe termen mediu, având la bază cele propuse de CNPM (dar fără a se limita la acestea) precum:

  • Convocarea imediată a Comitetului Național de Stabilitate Financiară;
  • Examinarea oportunității de declarare a stării de forță-majoră;
  • Modificarea Legii achizițiilor publice în vederea neadmiterii înghețării nefondate a mijloacelor financiare ale agenților economici și a pierderilor acestora;
  • Modificare Codului Fiscal pentru eliminarea conceptului de aplicare a TVA „la pierdere”;

 

3.       CNPM va face un apel public către Guvern să demareze elaborarea unui Plan Național Anticriză, care să aibă la bază propunerile rezultate de pe urma dezbaterilor menționate mai sus precum și un set de politici cu obiective sectoriale pe termen mediu și lung.