CNPM 20 de ani – 20 realizări majore

23

 

Cu certitudine că  organizațiile care reprezintă mediul de afaceri, în condițiile actuale nu pot supraviețui fără suportul administrativ și financiar al membrilor săi. Existența în timp este meritul cotizațiilor achitate de membri, care la rândul său sunt proporționale obiectivelor propuse și realizărilor. Anume realizările sunt acel instrument, care motivează păstrarea calității de membru și stabilitatea organizației.

 

          Două decenii de activitate nu este o perioadă îndelungată, dar nu este nici prea mică. Este o perioadă perfectă pentru a trage careva concluzii și stabili priorități pentru viitor.

          Prin acest material informativ Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova dorește să readucă în vizorul membrilor săi, dar și să informeze societatea despre realizările sale pe parcursul a 20 de ani de activitate. Sigur că cele prezentate mai jos nu reprezintă nici un procent din totalul realizărilor obținute, totuși, sunt cele, care în opinia CNPM au avut un impact considerabil asupra întreprinderilor și climatului de afaceri.

 

1. Diminuarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat plătite de angajator

 2. Diminuarea impozitului pe venit al persoanelor juridice

3. Introducerea sistemului netarifar de achitare a salariilor în Republica Moldova

4. Ghilotinarea a 184 acte normative din cele 818 revizuite, 8 acte au fost propuse spre abrogare

 5. Micșorarea perioadei de restituire a TVA

6. Plafonarea zilelor de incapacitate temporară de muncă plătite de patron

 7. Înregistrarea benevolă de plătitor TVA de la cota

 8. Ghilotinarea a 75 documente permisive din cele 200 examinate

 9. Stabilirea primei de asigurări obligatorii de asistență medicală la momentul implementării sistemului de asigurări medicale în mărime 4% în loc de 14%

 

 10. Aprobarea Noului Cod al muncii


 11. Micșorarea penalităților pentru compensarea zilnică a întârzierilor salariale

 12. Reportarea pierderilor în 3-7 ani după posibilitatea întreprinderii 

13. Negocierea cuantumului salariului minim garantat în sectorul real al economiei 2015

 14. Argumentarea necesității raportărilor electronice. În prezent raportările electronice se utilizează de FISC, asigurări sociale și medicale, statistică etc.

15. Modificarea sistemului de obținere și gestionare a facturilor fiscale

 16. Prelungirea termenului de aplicare a coeficienților de diminuare a prețului normativ de vânzare-cumpărare a terenurilor aferente întreprinderilor privatizate și a celor care se prevăd a fi privatizate

17. Anularea inspecțiilor înainte de expediție

 18. Amânarea termenului de implementare a Titlului V al Codului fiscal

 19. Micșorarea numărului de servicii contra plată acordate de autoritățile statului

20. Elaborarea Legii Patronatelor