Activitatea de muncă în perioada aflării în concediu de maternitate

833

La 01 martie curent a intrat în vigoare modificarea Codului muncii al Republicii Moldova, care a fost completat cu art. 761, Activitatea de muncă în perioada aflării în concediu de maternitate.

În perioada aflării în concediu de maternitate, prin derogare de la art. 76 lit. a), salariata are dreptul de a continua sau de a relua activitatea de muncă în baza cererii scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată, și de comun acord cu angajatorul. Termenul în care salariata își continuă sau își reia activitatea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină, termen stabilit prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) emis de către angajator la data recepționării cererii salariatei.

La cererea scrisă a salariatei care desfășoară activitate în perioada aflării în concediu de maternitate, depusă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) din prezentul articol, contractul individual de muncă se suspendă prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) angajatorului din ziua solicitării, cu aplicarea ulterioară a condițiilor prevăzute în art. 76 lit. a).

Analizând norma juridică invocată, constatăm:

  1. Salariata care se află în concediu de maternitate (concediu prenatal) și are contractul individual de muncă suspendat în baza art. 76 lit. a) din Codul muncii, poate să continue munca, cu dreptul de a beneficia de indemnizația de maternitate, doar cu condiția că:
  • va depune în acest sens o cerere scrisă către angajator;
  • va dispune de acordul angajatorului, manifestat printr-un ordin;
  • va dispune de concluzia medicală privind starea de sănătate, care permite salariatei să muncească.

2. În perioada 30-36 săptămâni de sarcină, salariata, poate oricând să reia activitatea, doar dacă întrunește condițiile prevăzute la punctul 1.

3. Salariata care desfășoară activitate de muncă, fiind în concediu de maternitate, poate oricând solicita suspendarea contractului individual de muncă și revenirea la poziția inițială (art. 76 lit. a) din CM). La cererea scrisă a salariatei de a suspenda contractul individual de muncă, angajatorul este obligat să emită un ordin în acest sens și să să accepte suspendarea contractului individual de muncă din ziua solicitării.

4. La împlinirea a 36 săptămâni de sarcină, contractul individual de muncă se suspendă de drept, iar salariata nu mai are dreptul să muncească.