Ședință de lucru cu Domnul Dorin RECEAN, Prim-ministru al Republicii Moldova

32

La solicitarea Direcției executive a CNPM, la 03 martie, ora 15.00, se va desfășura o ședință de lucru a membrilor Confederației cu Dl Dorin RECEAN, Prim-ministru al Republicii Moldova.

În cadrul acesteia ne propunem să abordăm mai multe subiecte stringente care, în viziunea membrilor Confederației constituie un obstacol în desfășurarea activității: securitatea și sănătatea în muncă în contextul muncii la distanță; implementarea în legislația națională a mecanismului de leasing de personla (agent de muncă temporară); stabilirea criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, facilitarea digitalizării proceselor interne din cadrul companiei, pentru a asigura un ciclu digital complet, în special, în interacțiunea cu autoritățile publice; rescrierea Codului Fiscal și altele