Dialogul membrilor Confederaţiei cu puterea executivă

46

La solicitarea Direcţiei executive a Confederaţiei Naţionale a Patronatului la 3 martie 2023, membrii CNPM au avut o întrevedere cu Domnul Dorin Recean, Prim-ministru al Republicii Moldova. 

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe probleme cu care se confruntă mediul de afaceri din țară și care vizează diverse aspecte.

La subiectul privind legislația muncii, una din prioritățile Confederației, ne-am referit la Implementarea în legislația națională a mecanismului de „leasing de personal” (agent de muncă temporară), acesta fiind un mecanism de împrumut al salariaților de la o întreprindere la alta, și destul de răspândit în țările UE. Mediul de afaceri contează pe aceste mecanisme, care sunt foarte utile în perioada de lipsă acută de salariați.

Încă un aspect din domeniul relațiilor de muncă, adus în vizor, se referă la Securitatea și sănătatea în muncă în contextul muncii la distanță. CNPM și membrii pe care îi reprezintă a solicitat divizarea de responsabilitate între angajator și angajat pentru situația muncii la distanță. Dat fiind că urmare a mai multor consultări și ședințe, organizate la acest subiect, a fost elaborat un proiect, care solicităm să fie promovat.

Alte discuții s-au referit la constrângerile din industria construcțiilor – Relansarea activității celor peste 100 de șantiere de construcție, din domeniul transporturilor – Extinderea controlului fitosanitar la frontierele Republicii Moldova cu România și Ucraina, cele legate de alimentarea cu apă și servicii de canalizare. 

Membrii Confederației Naționale a Patronatului s-au expus asupra modului de repartizare a volumului de servicii medicale contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. De asemenea, au punctat necesitatea elaborării unei noi versiuni a Codului fiscal și promovării pachetului de propuneri legislative privind digitalizarea economiei naționale, facându-se referință, în special, la digitalizarea arhivei și simplificarea procesului de emitere și utilizare a semnăturilor simple și necalificate în relațiile de business.

Prim-ministrul a comunicat participanților deschiderea Guvernului pentru a continua dialogul pentru identificarea soluțiilor la subiectele de interes, iar membrii Confederației își exprimă speranța să fie auziți și astfel barierele în dezvoltarea afacerilor să fie eliminate prin politici de susținere a business-ului.