Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

34

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, CNPM consultînd membrii săi, a prezentat avizul la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Proiectul vizează completarea unor articole din Legea nr. 140 din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii și din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova a examinat şi avizează favorabil proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în condiţiile expuse mai jos.

Întra-devăr, CNPM de comun acord cu partenerii sociali şi experţii Organizaţiei Internaţionale a Muncii a constatat neconcordanţa între Legea nr. 131 din 08 06 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi Convenţia OIM nr. 81 privind inspecţia muncii ceea ce presupune anumite intervenţii din partea statului în vederea respectării Convenţiei.

Totuşi, iniţiativele Guvernului în susţinerea mediului de afaceri prin optimizarea numărului instituţiilor cu funcţii de inspecţie şi control, dar şi reforma administraţiei publice centrale şi locale nu pot să nu aducă nici o atingere activităţii Inspectoratului de Stat al Muncii. În prezent ISM prin atribuţiile sale acoperă numai supravegherea respectării de către angajatori a reglementărilor din domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii în muncă, domeniul sănătăţii muncii revenind Centrului Naţional de Sănătate Publică. În această ordine de idei CNPM propune formarea unei inspecţii integrate, pe care de fapt o prescrie Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din  26.07.2007. În opinia CNPM inspecţia integrată se va constitui prin comasarea a Inspectoratului de Stat al Muncii şi a Centrului Naţional de Sănătate Publică – practică aplicată în mai multe state europene. Beneficiul angajatorilor dintr-o atare comasare este controlul unitar. La moment instituţiile menţionate sunt subordonate diferitor autorităţi centrale, pentru viitor CNPM vede subordonarea instituţională a inspecţiei integrate către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi subordonare metodologică pe filiera sănătăţii în muncă – Ministerului Sănătăţii.