Totalizarea rezultatelor de negociere între mediului de afaceri şi structurile statului privind politica bugetar-fiscala si vamala pentru anul 2013

24

Mediul de afaceri din Republica Moldova a utilizat în totalitate drepturile sale oferite de legislaţia in vigoare, pentru a promova condiţiilor favorabile în dezvoltarea întreprinderilor şi economiei Republicii Moldova în general.

Documentul care vine sa implementeze politica statului in domeniul bugetar-fiscal si vamal pentru anul 2013, si care de fapt formează condiţiile reale de activate a agenţilor economici in anul viitor a fost discutat la nivel de ministere, în special Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale si Familiei, Ministerul Finanţelor. Acest document a fost supus examinării in cadrul şedinţei Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective unde nu a fost susţinut de cei doi Parteneri sociali ai Guvernului – Patronate si Sindicate.

În şedinţa de Guvern la care a fost examinat acest document important, argumentele noastre s-au ignorat. La întâlnirea cu dl. M. Lupu – Preşedintele Parlamentului a apărut o speranţa de susţinere cu condiţia prezentării argumentelor in Comisiile parlamentare buget si finanţe, Protecţiei socială, sănătate si familie. Aici încep lucruri „interesante”, daca în Comisia condusă de Dl. Hotineanu am avut acces şi am încercat să argumentăm poziţia mediului de afaceri, dar nu am fost auziţi deloc, atunci in Comisia buget si finanţe condusa de Dl. V.Ionita am fost blocaţi la intrare.

Am ajuns la şedinţa acestei comisii după ce am invitat presa si s-au întreprins mai multe tentative de a convinge preşedintele comisiei de a participa. În cadrul şedinţei argumentele si opiniile noastre nu au fost solicitate, s-a votat politica bugetar- fiscală in forma unei sinteze elaborate anticipat. Nici nu ne-au întrebat de ce, sau pentru ce am solicitat participarea noastră in cadrul şedinţei comisiei, spre satisfacţia unor reprezentaţi a guvernului prezenţi la această şedinţă. În cadrul şedinţei plenare a Parlamentului documentul in cauză a fost votat in varianta iniţială fără a se ajunge la vre-un consens.

După cum cunoaşteţi în perioada de negociere a Politicii bugetar-fiscale si vamale de Confederaţia Naţională a Patronatului din RM au fost organizate „Conferinţe de presa”, elaborate si plasate patru declaraţii ale Consiliului de conducere CNPM, la 22 mai a fost organizată şi desfășurată Adunarea Generală Extraordinara a CNPM cu remiterea către Guvern a unei Adresări oficiale -la care nici până in prezent nu avem nici o reacţie, la fel au fost elaborate şi plasate comunicate de presă, scrise o serie de articole in presa, interviuri in mass-media etc.

Toate eforturile enumerate mai sus au fost depuse cu un sigur scop – asigurarea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea economică, dar după cum se vede nimeni din factorii de decizie n-au dorit sa vadă şi să înţeleagă ce doreşte mediul de afaceri şi care sunt solicitările acestora.

De fapt ne doream trei lucruri:

– Neadmiterea majorării numărului de zile de incapacitate temporară de muncă achitate de angajator (patron) de la 3zile la 5zile. Fapt ce afectează activitatea tuturor agenţilor economici care angajează munca salariata. Considerîmd că trecerea cheltuielilor bugetare pe seama angajatorilor fără diminuarea contribuţiilor sociale este o impozitare dubla, plus la aceasta vreau sa subliniez ca structurile statului n-au întreprins absolut nimic cu scopul diminuării cheltuielilor din fondul respectiv. S-a mers pe calea cea mai simplă – de a fi achitate la început o zi apoi 3 si pentru anul viitor 5 zile de incapacitate temporară de muncă, din contul agentului economic.

– Neaplicarea TVA in valoare de 20% la producţia agricola primară, sau stabilirea de comun acord cu reprezentanţii Guvernului a unui mecanism de aplicare a cotei standard TVA, care nu va duce la cheltuieli si riscuri suplimentare in ramură. S-au propus mai multe variante se putea de găsit un consens, însa nu s-a dorit.

– Menţinerea TVA la zahăr in valoarea de 8%, dar care poate fi cedată odată cu înăsprirea controlului în vederea combaterii contrabandei.

Experienţa arată ca împovărarea extensiva a mediului de afaceri cu obligaţii fiscale si ne-fiscale, atrage după sine mai multe lucruri nedorite, cum ar fi: micşorarea locurilor de muncă, trecerea întreprinderilor in economia tenebră, şi in unele cazuri falimentarea acestora. Noi pledam pentru formarea condiţiilor favorabile, o impozitare echilibrată, pentru ca toţi agenţii economici să contribuie la formarea bugetelor de toate nivelele majorând baza de impozitare. Aceste lucruri sînt reale numai in cazurile când negocierile sânt finalizate prin atingerea unui CONSENS. lucrul foarte important, la care nu sa ajuns in perioada ultimilor ani.

Şi încă un lucru foarte important – este faptul ca toate constrângerile aplicate de către stat faţă de agenţii economici se aplica cu stricteţe fata de cei care sunt corecţi in relaţiile cu Statul şi nu atinge nici de cum întreprinderile ce sunt plasate in economia tenebra.

Totalizând rezultatele masurilor întreprinse pe parcursul perioadei de referinţă constatam diminuarea semnificativa a dorinţei de a negocia pentru un COSENS or putem conchide că factorii de decizie sau molipsit de sindromul ne-greşitului.

În final aş vrea să reiterez necesităţile stringente ale mediului de afaceri, care de fapt sunt 3 la număr:

– Stoparea majorării zilelor de Incapacitate Temporară de Muncă plătite din sursele proprii a angajatorului;

– Un mecanism de aplicare a cotei standard TVA;

– Acţiuni dure şi inevitabile pentru cei ce se plasează în sectorul gri al economiei.