To lock or not to lock? Aceasta e întrebarea

13

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova în comun cu membrii pe care îi reprezintă conștientizează pe deplin pericolul și gravitatea situației cauzate de răspîndirea virusului COVID-19, este la fel ca și alte instituții ale statului interesată de minimizarea riscurilor cauzate de acesta.

În acest context, consultînd membrii, Direcția executivă a înaintat domnului Aureliu Ciocoi, Prim-ministru interimar, președinte al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, viziunea sa și propuneri ce urmează a fi implementate la instituirea unui eventual lockdown.

  • Abordare sectorială– Asociațiile sectoriale sunt disponibile consultărilor pentru a aduce propunerilor o conotație realistă. Menționăm că exponenții sectoriali cunosc cu lux de amănunte procesele ce se desfășoară în întreprinderi și pot contribui esențial la elaborarea unor propuneri care pot aduce o diferență și respectiv a reduce esențial probabilitatea unei repulsii centralizate din partea anumitor sectoare sau întreprinderi.
  • Prevalența măsurilor administrative asupra celor restrictive– Aplicarea preponderent a măsurilor care nu necesită susținere financiară sau a celor pentru care injecțiile financiare sunt minime în raport cu rezultatul scontat. Cele mai potrivite se consideră cele care schimbă modelul comportamental și care ridică nivelul de conștientizare a problemei. Prezenta abordare este esențială și în contextul înțelegerii că în mare parte, firmele și populația și-au epuizat rezervele pentru depășirea situației anterioare.
  • Susținerea întreprinderilor– Sectoarelor și întreprinderilor căzute sub acțiunea unor norme restrictive urmează a li se acorda susținere proporțională efectelor adverse asupra lor. Printre măsurile menționate de membri se regăsește: scutirea de plata a impozitelor, taxelor și altor plăți către bugetul de stat; stoparea tuturor relațiilor contractuale: public vs privat; privat vs privat; acces la finanțare pentru firme, prin emitere de garanții de stat; declararea Forței majore per industrie etc. În situația actuală membrii CNPM sugerează să nu se folosească aceleași mecanisme de susținere (plătești integral și apoi ți se restituie) ca și în anul 2020.
  • Susținerea angajaților– Compensarea pierderilor salariale la fel este un subiect de interes pentru mediul de afaceri. Totuși aceste compensări urmează a se realiza direct angajaților păstrând contractul individual de muncă. Mecanismul se poate realiza atît prin intermediul întreprinderilor, dar și prin intermediului instituțiilor statului. Valoarea compensării pierderilor nu poate fi mai mică decât 75% din venitul ratat, evident limitându-se la un maxim anume.

Considerăm că efortul conjugat al tuturor părților implicate, precum și consultarea cu maximă transparență a experților din diverse domenii vor aduce rezultatele scontate și vor reduce răspîndirea virusului!