Şedinţa Consiliului de Conducere CNPM

16

La data de 22 decembrie curent, cu începere de la ora 10.00, în sala de conferinţe din str. N. Iorga, 21,  Direcţia executivă CNPM convoacă şedinţa de totalizare a activităţii pe anul curent cu următoarea ordine de zi:

      

         1.Cu privire la Darea de seamă a Biroului Executiv privind  activitatea Consiliului de conducere a Confederaţiei Naţionale din Republica Moldova pentru anul 2015.

 

         2 .Cu privire la stabilirea direcţiilor prioritare  de activitate a Consiliului CNPM pentru anul 2016.

 

         3. Cu privire la raportul financiar  anual al CNPM pentru anul 2015.

 

         4. Cu privire la stabilirea taxei de aderare şi cotizaţiilor de membru  al CNPM pentru anul 2916.

 

         5. Cu privire aprobarea bugetului CNPM pentru anul 2016.

 

         6. Diverse (20 Ani de activitate ai CNPM)