Declaraţia Consiliului de Conducere CNPM

19

Economia în asediu politic

  

[Criza politică generată de ambiţiile politicienilor a agravat situaţia economică a ţării şi tergiversează reformele necesare societăţii în special cele destinate mediului de afaceri. Numirea unui Guvern ar pune capăt instabilităţii existente şi ar canaliza eforturile întregii societăţi spre activităţi productive]

 

Pe parcursul ultimilor ani Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) în permanenţă a semnalat degradarea climatului de afaceri şi investiţional din ţară. De rând cu anumite constrângeri de natură regională, acţiunile nocive ale factorilor de decizie, tergiversarea reformelor şi ignoranţa totală faţă de partenerii de dialog social au indus antreprenorii din Republica Moldova într-o stare de asediu.

Agenda publică este dominată de conflicte de ordin politic, mesaje populiste de natură preelectorală, iar mediul de afaceri – generatorul principal al surselor de venit ale Statului, este lăsat pradă abuzurilor de tot felul ale autorităţilor şi funcţionarilor săi, fie prin adoptarea de politici anti-business, fie prin dezlănţuirea organelor de control. 

Şi în anul 2015, politicienii au continuat să ignore necesităţile reale ale populaţiei şi a părţii cele mai active ale ei – a antreprenorilor. Nici în luna decembrie nu sunt prezentate pentru discuţii publice proiectele politicilor bugetar-fiscale, iar criza de ordin politic riscă să arunce ţara în haos.

Confederaţia Naţională a Patronatului consideră această situaţie inacceptabilă şi cere politicienilor să renunţe la jocurile interminabile de măsurare a nivelului de neîncredere. Solicităm instituirea unui moratoriu în războiul politic şi numirea unui Guvern profesionist, agenda căruia ar fi ocupată doar de măsuri de depăşire a crizei şi relansare a economiei.