Salariul mediu în economie este în dinamică

39

Evoluția salariului mediu în economia națională este  în dinamică. Astfel, câștigul salarial mediul lunar nominal brut a fost în trimestrul II al anului 2017 – 5,636.7 lei, în creștere cu 13,2% față de trimestrul II al anului trecut, în condițiile în care rata inflației anuale este de 5,9% (creșterea salariului devansează de peste două ori creșterea nivelului prețurilor de consum). Creșterea în sectorul bugetar și real este de mărime similară (13,2% și respectiv 13%). Cea mai mare creștere este înregistrată în sectorul Sănătate și asistență socială (+22%), urmat de administrație publică, apărare, asigurări sociale obligatorii (+17,6%). Cel mai înalt nivel al salariului pentru economia națională este înregistrat în sectorul Informații și comunicații, urmat de Activități financiare și de asigurări și producția și Producția și furnizarea de energiei electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

 „Creșterea salariului este determinată, în sectorul real, de cererea pe piața muncii. Aici atestăm situația în care cererea pentru forta de muncă calificată înregistrează o creștere în condițiile unei oferte insuficiente. Chiar și în condițiile unei creșteri salariale, nivelul remunerării muncii în Moldova este mult inferior nivelului de salarizare din statele UE, or, Moldova înregistrează un exod semnificativ de forță de muncă. Suplimentar, urmare a ajustării tarifelor în domeniul energetic, au crescut și salariile plătite în acest sector. În sectorul bugetar cresterea salarizarii este consecința politicilor promovate de autorități”, explică Viorel Girbu, expert economic în cadrul Confederației Naționale a Patronatului.