Recomandările Confederației Naționale a Patronatului la Declarația comună a Platformei societății civile Republica Moldova-UE

28

Urmare a participării directorului executiv CNPM la Reuniunea a V-a a Platformei societății civile Republica Moldova-UE au fost prezentate recomandările Confederației pentru includerea în Declarația comună. Acestea se referă la:

1. Implementarea unor măsuri eficiente de contracarare a abuzului și a influenței care împiedică considerabil dezvoltarea economiei naționale prin prevenirea și sancționarea corupției active și pasive.

2. Asigurarea unei concurențe loiale între întreprinderile private și publice prin intermediul politicii fiscale tarifare care nu privilegiază niciun agent economic.

3. Refinanțarea și restructurarea împrumuturilor și pasivelor în valută ale agenților economici și ale populației (din băncile lichidate) în detrimentul resurselor Băncii Naționale, cu posibilitatea de a rambursa împrumuturile în valută la cursul de schimb al MDL la data inițierea creditului.

4. Sancționarea tranzacțiilor monetare speculative și discutabile, prin crearea unui „Consiliu Monetar” cu participarea activă a reprezentanților societății civile, inclusiv ai comunității de afaceri din Republica Moldova.

5. Dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de achiziții publice transparent și echitabil, inclusiv printr-un instrument operațional și accesibil. Un nou termen pentru intrarea în vigoare (1 ianuarie 2021) este stabilit pentru un număr de articole legate de utilizarea SIA RSAP (MTender) și mijloace electronice pentru achiziționarea de medicamente și dispozitive medicale de către autoritatea centrală pentru achiziții publice.

6. Promovarea instrumentelor TIC în domeniul sănătății, inclusiv adoptarea unei strategii de e-sănătate care să abordeze reglementarea serviciilor de telemedicină, sistemele informatice integrate pentru toți furnizorii de asistență medicală, sistemul electronic de înregistrare a pacienților (EPR).

7. Îmbunătățirea guvernării și gestionării fondurilor de sănătate și alocarea fondurilor prin elaborarea și colectarea de indicatori de performanță și de indicatori de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate. Sistematizarea și accesul online la date privind indicatorii naționali bazați pe un sistem unic de informații.