Propunerile CNPM la politica bugetar-fiscală discutate în cadrul unei ședințe la Ministerul Finanțelor

20

Proiectul politicii bugetar-fiscală și de administrare fiscală pentru perioada 2018-20120 a fost discutat în cadrul unei ședințe la Ministerului Finanțelor. La discuții au participat reprezentanții Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, primăria mun. Chișinău, CALM, CNSM. Din partea CNPM, la ședință au fost prezenți Leonid Cerescu, președinte al CNPM și Viorel Girbu, consultant în domeniul economic.

Politica fiscală a fost elaborată de Ministerul Finanțelor în baza unor estimări macroeconomice care prevăd o creștere pe perioada vizata a PIB-ului în mediu cu 4% anual, indicelor prețurilor de consum  – 5%, exporturilor 6-7% mediu anual, importurilor 5%. Creșterea salariului nominal este estimată la o mărime mai mică de indicatorii menționați, în mediu de 3,3%, iar investițiile în active materiale pe termen lung vor crește în mediu anual cu aproximativ 6%.

Documentul de politică fiscală nu conține o majorare a nivelului taxelor aplicate în prezent în Moldova, totuși, autorii documentului propun alinierea la nivelul mărimilor medii aplicate în statele UE a nivelului accizelor pentru combustibilul importat în Moldova. Cu referire la acest subiect, reprezentanții CNPM au menționat aspectul negativ al acestor practici, aplicate de o perioadă de timp în Moldova, asupra mediului de afaceri și au propus corelarea graficului de majorare treptată a nivelului accizelor cu gradul de apropiere a PIB per capita din Republica Moldova cu indicatorul similar mediu pentru statele UE.

Suplimentar, au fost discutate propunerile de ajustare a politicii fiscale elaborate de CNPM. Printre acestea menționăm: corelarea scutirilor la plata impozitului pe veniturile persoanelor fizice cu venitul minim garantat aprobat de Guvern, impozitarea cu TVA a autoturismelor noi comercializate în țară, schimbarea paradigmei de aplicare a taxelor pe bunurile imobiliare prin axarea acestora pe criteriul de acces la infrastructura publică, transferarea veniturilor din aplicarea impozitului pe profitul persoanelor juridice, în categoria veniturilor autorităților publice locale în vederea fortificării dialogului acestora cu mediul de afaceri național, schimbarea paradigmei în aplicarea contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de stat, prin instituirea unei modalități noi de plătitori de contribuții dar și echivalarea presiunii fiscale dintre angajat și angajator.

Lista completă a propunerilor la documentul de politică fiscală poate fi consultat accesând link-ul: http://cnpm.md/doc.php?l=ro&idc=58&id=489 Comentariile cu referire la propunerile înaintate, atât în scris, cât și pe durata ședinței vor fi oferite de Ministerul Finanțelor în perioada următoare. Acestea urmează a fi publicate pe pagina web a CNPM pe măsura ce vor fi elaborate și remise de MF.