Prima ședință a Consiliului după Adunarea generală

23

La 01 noiembrie, сu începere de la ora 10.00, urmare a deciziei Biroului permanent, membrii Consiliului de Conducere CNPM s-au întrunit în ședință ordinară. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte, accentul fiind pus pe principalele realizări în perioada de după Adunarea generală din mai curent.

În perioada de referință activitatea membrilor Direcției Executive a fost orientată spre realizarea obiectivelor puse ca prioritare pe agenda de lobby, urmare a vizitelor întreprinse la membrii CNPM.

I.      Legislația muncii și aspectele ei

II.     Achizițiile publice

III.    Politica fiscală. Taxe și impozite

I.      Legislația Muncii și aspecte din domeniu

La acest capitol a fost prezentată poziția CNPM prin avize, participări la ședințe convocate în cadrul Ministerului de resort și alte platforme de discuții. Principalele aspecte se referă la:

  • Regulamentul privind modul de atestare a salariaţilor, subiect dezbătut și discutat pe platforma Consiliului economic, urmează a fi discutat în cadrul ședinței CNCNC din 08.11.2018. La moment proiectul se află la MSMPS pentru redactare;
  • Ținerea, completarea și evidența carnetelor de muncă. CNPM în documentele sale de poziție întotdeauna a ținut să remarce faptul că acestea sunt o reminiscență a economiei planificare și că ținerea, evidența și păstrarea acestora este un efort suplimentar pentru agenții economici. În acest sens a fost susținută abrogarea Hotărârii Guvernului  nr. 1449 din 24 decembrie 2007. J Proiect adoptat, intrarea în vigoare 01 01 2019;
  • Modificarea articolului 359 și 360 din Codul Muncii, care se referă la soluționarea conflictelor colective de muncă. Consultînd membrii, s-a conturat opinia CNPM la acest subiect  – Termenele de negociere privind disensiunile între angajați și angajator trebuie să fie subiect de înțelegere. Proiectul se află în parlament. 
  • Am optat de asemenea și pentru excluderea necesității deținerii și prezentării poliței de asigurare medicală pe suport de hârtie în cazul adresării persoanei asigurate către Prestator pentru a beneficia de servicii medicale sau medicamente compensate. Acest fapt a fost atenționat și de o bună parte din membrii CNPM ca fiind un impediment în desfășurarea activității de întreprinzător. În acest context a fost aprobat în ședință de Guvern proiectul de modificare și completare a mai multor acte legislative care permite acest lucru.

 II. Politica fiscală. Taxe și impozite

  La acest subiect accentul a fost pus pe promovarea propunerilor din documentele de poziție lansate anterior, Memorandumul de colaborare semnat între Guvernul RM și CNPM. Acestea se referă la:

  • Reducerea presiunii fiscale. Astfel contribuțiile angajatorului la BASS au scăzut de la 23 la 18%;
  • Introducerea impozitului unic pentru persoanele fizice;
  • Neimpozitarea minimului de existență.

III. Achiziții publice. 

  La acest subiect poziția CNPM a fost pentru simplificarea și îmbunătățirea cadrului legal din acest domeniu, precum și instituirea unui Grup de lucru pentru dezbaterea propunerilor de modificare și completare a legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Urmare a întrunirii membrilor acestui grup de lucru, au fost acceptate o bună parte din propunerile înaintate, procesul de achiziții publice a fost simplificat și îmbunătățit. Ulterior proiectul a fost adoptat în ședință de Guvern. 

Ca prioritare pe agendă au fost puse subiecte ce țin de activitatea specifică a unor membri, probleme invocate în nenumărate rînduri la întrevederile oficiale. Acestea se referă la:

  • Problema în domeniul transportului auto de călători și bagaje;
  • Problematica taxelor locale plătite de contribuabili persoane fizice și juridice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică simbolica locală pe produsele fabricate;
  • Modificarea legislaţiei fiscale ce se referă la excluderea din conţinutul Codului fiscal al articolului 511 .