Consolidăm dialogul cu noua conducere a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

69

La 01 noiembrie curent, urmare a solicitării Direcției executive, membrii Confederației au avut o întrevedere cu Doamna Silvia Radu, Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Scopul acesteia a fost consolidarea dialogului între CNPM, ca partener social al Guvernului și organizație ce reprezintă mediul de afaceri și Minister ca instituție ce promovează politici în domenii cu impact direct în activitatea de întreprinzător. La întrevederea precedentă au fost abordate mai multe subiecte, o parte din acestea fiind soluționate parțial. A fost reiterată solicitarea intensificării și impulsionării activității Platformei de discuție bilaterale între Minister şi CNPM pentru examinarea subiectelor în domeniul sănătăţii, muncii și protecției sociale, create în anul curent.

O parte din subiecte unde este necesară intervenția autorităților pentru soluţionare se referă la:

Domeniul Munca

1.Iniţierea  introducerii amendamentelor la Codul Educaţiei pentru modificarea art. 67 alin. 4 în vederea excluderii atribuţiilor Ministerelor în formarea comitetelor sectoriale. Formarea acestor comitete  în conformitate cu practica  internaţională, este de competenţa organizaţiilor patronale şi sindicale sectoriale şi nicidecum a Guvernului. După adoptarea legii privind comitetele sectoriale, alineatul menţionat nu mai are sens.

2.Excluderea dificultăţii conformării la legislaţia care prevede incluziunea socială a persoanelor  cu dizabilităţi. Legea prevede 5% de locuri de muncă rezervate pentru persoane cu dizabilităţi. Realizarea la modul practic al acestei prevederi este dificilă. La acest subiect am fost informați despre faptul că legea privind incluziunea persoanelor cu dizabilități urmează a fi modificată, pe motivul dificultăților în aplicare.

3. Reducerea plafonului  maxim de număr de zile de incapacitate de muncă total pe an plătită de angajator de la 15 la 10 zile.

4.  Aplicarea principiului  de asigurare obligatorie pentru fermieri.

5. Modificarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186:

  a) art. 21, alin 4

    – Angajatorul contribuie la fondurile CNAM.

    – Achită serviciile medicale pentru monitorizarea stării sănătăţii salariaţilor.

    – Suferă cheltuieli pentru detaşarea salariaţilor la instituţiile medico-sanitare.

b) art.18. Nu este conform cu directiva cadru a UE care nu prevede asemenea abordare. Indemnizaţia unică pentru pierderea capacităţii de muncă.