Povară financiară inechitabilă pusă în seama mediului de afaceri

20

 

În cadrul discuțiilor purtate cu agenții economici din Republica Moldova, organizate cu regularitate de către Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, au fost colectate multiple sesizări din partea acestora cu privire la plățile în domeniul medical. Mai exact, agenții economici menționează că sunt impuși să plătească taxe pentru serviciile care sunt deja acoperite în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală. Aceste taxe se ridică la sume de ordinul a zeci, chiar o sută de mii de lei în cazul unor agenți economici mari. Nemulțumirea agenților economici este generată de prevederile art.21 a Legii securității și sănătății în muncă nr.186/2008.  Legea dată menționează că cheltuielile ce țin de organizarea și efectuarea examenului medical, corespunzător riscurilor profesionale cu care aceștia se confruntă la locul de muncă, sunt suportate de angajator. Totuși, angajatorii și angajații achită contribuții de asigurare obligatorie de asistență medicală, or, serviciile medicale la care se face referință în cadrul Legii securității și sănătății în muncă sunt oferite gratuit în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, așa cum reiese din textul Hotărârii Guvernului 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.

Rezumând cele menționate Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova propune autorităților de resort să inițieze urgent acțiuni menite să remedieze inconsecvența menționată din cadrul normativ în vigoare din domeniul vizat.