Performanță modestă la capitolul dezvoltării bazată pe inovații la nivel național

15

 

Recent au fost făcute publice datele cercetării privind activitatea de inovare în Republica Moldova pe perioada  2015-2016. Din numărul total al întreprinderilor incluse în cercetare, numărul întreprinderilor inovatoare a fost de 21%.  Cele mai multe întreprinderi inovatoare, din total, sunt situate în mun. Chișinău (58%), 62% din întreprinderile inovatoare au un număr de 10-49 de salariați.

În bugetul de stat pentru anul 2018 sunt alocate aproximativ 400 mil. lei pentru finanțarea cercetărilor științifice în diverse domenii, sau mai puțin de 1% din totalul alocațiilor din bugetul de stat. Inovarea prezintă o importanță majoră în dezvoltarea afacerilor în economia națională, totuși domeniul de cercetare și inovare are o importanță modestă în lista priorităților la nivel național. Cel mai critic aspect ține de legătură slabă dintre activitățile în domeniul de cercetare și inovare, și medul de afaceri din țară. Se propune autorităților în acest context să intensifice conexiunile dintre capacitățile de cercetare finanțate din mijloacele bugetare, cu economia reală. Este important de menționat în acest context că în conformitate cu  indexul global al inovării, Moldova se situează pe poziția 54 dintr-un număr total de 127 economii. Statele vecine, dar și cei mai importanți parteneri comerciali ai țării sunt pe poziții superioare:  50 – Ucraina, 45 – Federația Rusă sau 42 – România. Din rândul statelor din Europa, poziția Moldovei este la sfîrșitul clasamentului, a 34.

 


http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882%

https://www.globalinnovationindex.org/