Partenerii sociali s-au convocat în şedinţă în cadrul Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective

18

 

La 26 aprilie, conform Hotărîrii Biroului executiv, s-a convocat şedinţa Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective, în cadrul căreia au fost puse în discuţie următoarele subiecte:

1.     Cu privire la mersul realizării Hotărîrii Guvernului nr. 477 din 28.06.2011 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru” diminuării muncii nedeclarate şi achitării salariului „în plic”.

2.     Cu privire la transpunerea Directivelor UE, vizate în Capitolul IV al Acordului de Asociere UE-RM, în legislaţia naţională.

3.     Cu privire la examinarea proiectului de modificare şi completare a Legii patronatelor.

4.     Diverse

La subiectul 1 s-au referit pe scurt fiecare din cei trei parteneri sociali. 

Dl Leonid Cerescu a ţinut să menţioneze că CNPM şi patronatele ramurale optează pentru combaterea acestui flagel, care afectează şi interesele agenţilor economici oneşti.

  • unul din obiectivele CNPM, care derivă din studiul ,,Constrîngeri majore pentru mediul de afaceri din Moldova” şi documentul de politici ,,7 piedici pentru business” este combaterea economiei informale, iar în cadrul acestei şedinţe CNPM a venit cu un raport amplu despre cele întreprinse şi propuneri la fiecare capitol din Planul de acţiuni al Hotărîrii nr.477;
  • fondul de salarizare este absolut independent de toate contribuţiile la stat şi ar fi bine de găsit soluţii de descătuşare a acestui fond de salarizare şi să venim cu nişte politici bine echilibrate;
  • constrîngerile asupra agenţilor economici cresc efectul acestui fenomen şi CNPM vine cu propunerea de a avea o politică bugetar-fiscală constantă faţă de agenţi economici, ca aceştea să aibă posibilitatea de a elabora activităţi de lungă durată;
  • se desfăşoară prea multe controale asupra agenţilor economici oneşti, cînd ar trebui verificaţi agenţi economici care se ascund de verificări. 

La acest subiect s-au mai referit si alţi membri ai Comisiei, D-nii P. Caba, care a menţionat despre lacunele din legislaţia achiziţiilor publice, fapt ce are un impact negativ asupra activităţilor desfăşurate de agenţii economici.