Aniversarea de 20 ani de la fondarea CNPM

29

 

    La 22 aprilie 2016, în Sala mare a Palatului Republicii, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova a organizat o recepţie cu prilejul aniversării de 20 Ani de la fondare.

        La eveniment am fost onoraţi de prezenţa D-lui Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova, Excelenţei Sale, Dl Pirkka Tapiola, Ambasador, Şef al Delegaţiei UE în Moldova, miniştri, parteneri străini de la Organizaţia Internaţională a Muncii şi Programul Olandez de Cooperare Patronală, membrii fondatori, membri actuali ai CNPM, alţi invitaţi.

         Partea oficială a fost deschisă de Dl leonid Cerescu, preşedinte al CNPM, care a ţinut să menţioneze următoarele:

         „Celebrăm astăzi a cea de a 20-a aniversare a Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova. Două decenii de activitate nu este o perioadă îndelungată, dar nu este nici prea mică. Este o perioadă perfectă pentru a trage anumite concluzii şi a stabili priorităţi pentru viitor.

CNPM a fost creată din necesitatea dictată de noua orânduire constituţională – economia de piaţă. Participanţi la economia de piaţă sunt şi întreprinderile, care la rândul lor au  interese necesare de a fi promovate şi realizate. Adresez mulţumiri celor 5 asociaţii, care au fondat Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova. Fondatorii Confederaţiei au avut credinţa că pe măsură ce normele statului de drept şi ale economiei de piaţă vor fi promovate în viaţa ţării, rolul de partener social al patronatelor va deveni tot mai important, iar Confederaţia va fi tot mai bine pregătită pentru a îndeplini acest rol în interesul patronatelor şi  mediului de afaceri.

         Aruncând o privire spre momentul fondării îmi dau seama că principiile puse la baza creării şi existenţei CNPM au fost corecte. Cred că experienţa noastră de a nu ne implica în politică şi de a ne axa pe interesele întreprinderilor poate fi distribuită altor patronate. Este adevărat că organizaţii ale mediului de afaceri în trecut nu au existat şi în lipsa de experienţă, multe lucruri au fost făcute intuitiv. Am convingerea că CNPM a devenit o forţă capabilă să participe şi să-şi asume responsabilitatea la elaborarea şi realizarea strategiilor şi programelor de stat privind dezvoltarea social-economică durabilă a ţării noastre.

Cu certitudine că  organizaţiile care reprezintă mediul de afaceri, în condiţiile actuale nu pot supravieţui fără suportul administrativ şi financiar al membrilor săi.

Desigur, au fost realizate multe lucruri importante, dar şi multe lucruri necesare, mai rămân a fi realizate.

Totuşi, în ansamblu, putem spune că bilanţul acestor 20 de ani de activitate este unul pozitiv.

Aş vrea să felicit membri fondatori, membrii actuali a CNPM   pe colegii şi prietenii noştri de la OIM  şi OIP cu acest prilej, mulţumindu-le  pentru ajutorul pe care l-au acordat şi continuă să-l acorde.”

Cu un mesaj de felicitare a venit şi Domnul Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova, care a înmînat o Diplomă de recunoştinţă Confederaţiei Naţionale a Patronatului cu prilejul aniversării de 20 Ani de la fondare.

Diplome aniversare au fost înmînate membrilor fondatori, partenerilor externi care au venit cu sprijin financiar şi logistic de-a lungul perioadei, presei care a reflectat obiectiv activitatea CNPM.