Partenerii sociali au discutat cu reprezentanții ONU

30

Confederația Națională a Patronatului(CNPM), împreună cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), au avut o întrevedere cu o delegație a Organizației Națiunilor Unite (ONU).  

ONU are misiunea de a consulta Guvernul Republicii Moldova în procesul de adaptare a Agendei 2030 la contextul național al țării noastre. Părțile au discutat și despre obiectivele care le sunt proprii și pe care sunt gata să le susțină și să le promoveze.

George Bouma, lider de echipă, membru al Portofoliului pentru Dezvoltare Durabilă, Centrul Regional al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a menționat că Republica Moldova este în plin proces de elaborare a noii Strategii de Dezvoltare Națională 2030 și misiunea vine să contribuie la elaborarea cât mai corectă a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). „Marea majoritate a ODD țin de politicile în domeniile economic și social, la realizarea cărora rolul sindicatelor și al patronatelor este crucial. La finalul misiunii noastre vom veni cu un raport și recomandări pentru guvernanți cu privire la modalitățile de realizare a acestor obiective”, a precizat Bouma.

În cadrul întrunirii, Vladislav Caminschi, director executiv al CNPM, a specificat că una din cele mai mari probleme ale agenților economici este lipsa cadrelor de muncă calificate, cauzată și de pregătirea profesională insuficientă a acestora, dar și de diferența simțitoare între salarizarea din Republica Moldova și țările din regiune. „Considerăm că tinerii și femeile ar fi protejați excesiv de legislația muncii, ceea ce creează reticențe pentru angajatori la încadrarea acestor două categorii în câmpul muncii. În continuare trebuie debirocratizată activitatea întreprinderilor. Noi pledăm pentru ca toți agenții economici să se afle în condiții egale la toate componentele de activitate”, a spus Caminschi.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, consideră că implicarea excesivă a investitorilor străini în legislația muncii R. Moldova afectează drepturile și interesele angajaților. „Noi susținem sporirea investițiilor și crearea noilor locuri de muncă, care sunt foarte necesare la etapa actuală, dar asta nu trebuie să fie în detrimentul salariaților. Nu legislația muncii este cel mai mare impediment în dezvoltarea afacerilor din Republica Moldova, ci salariul minim, care este cel mai mic din regiune și face neatractive locurile de muncă, inclusiv migrația”, a precizat Sainciuc.

Reprezentanții delegației străine s-au arătat interesați să afle viziunea partenerilor sociali în ceea ce privește posibilitățile de creștere economică, care sunt factorii ce au cauzat scăderea fluxului de investiții străine în țara noastră și barierele la angajarea în câmpul muncii pentru tineri și femei.