Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ANSA aprobată

37

Urmare a celor două ședințe convocate în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la indicația Prim-ministrului Republicii Moldova, Domnul Pavel Filip, sesizat de Confederația Națională a Patronatului Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor,precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea a fost definitivat proiectul Hotărîrii de Guvern.

Menționăm că negocierea directă cu reprezentanții ANSA nu a fost una productivă. Ajustările agreate ulterior au fost datorită implicării și participării reprezentanților Cancelariei de Stat.

În rezultatul dezbaterilor expertiza la import a mărfurilor a fost separată pe tipuri de control (documentar, al identității și fizic)-aspect solicitat în repetate rînduri de CNPM și membrii săi. În acest context s-a convenit să fie modificată Hotărîrea Guvernului nr. 938 din 17.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pentru a introduce în acest document mecanismele de expertiză la import a mărfurilor în baza riscurilor.

Analiza Impactului de Reglementare (AIR) și proiectul propriu-zis se regăsesc deja pe agenda ședinței Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător din 27 februarie curent.

Prezentăm mai jos varianta definitivată, aprobată de cabinetul de miniștri, a Metodologiei menționate.

677-redactat-ro_1.docx