Consolidăm dialogul dintre CNPM și Compania Națională de Asigurări în Medicină

32

La 19 februarie curent, conducerea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a avut o întrevedere cu Doamna Tamara Andrușca, director general al Companiei de Asigurări în Medicină (CNAM) și Domnul Denis Valac, vicedirector general al acestei instituții.

În cadrul discuției au fost aduse în vizor diferite subiecte ce țin de aspectele activității CNAM în raport cu insituțiile medico-sanitare, în special cele private. Printre subiectele abordate s-au regăsit cele de ordin conceptual – oferirea de reduceri pentru persoanele fizice la procurarea poliței obligatorii de asistență medicală; introducerea conturilor personalizate; excludere Fondului de dezvoltare și introducerea rentabilității în costul serviciilor procurate de CNAM. Ultima rezonează cu solicitarea unor membri CNPM de a egala în drepturi și obligații instituțiile medico-sanitare publice și private ca urmare a modificărilor operate în Codul Fiscal (51

La fel au fost discutate problemele cu care se confruntă subiecții parteneriatelor publice private în medicină.

Alte aspecte abordate țin de facturarea serviciilor procurate de CNAM și problema evidenței contabile separate pentru sursele alocate din Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală. La subiectele invocate am primit susținere din partea conducerii Companiei de Asigurări în Medicină.

În final s-a discutat subiectul contractării serviciilor de către Companie și echidistanța față de prestatorii de servicii medicale fie publici sau privați.

Ne exprimăm speranța că problemele invocate vor fi treptat soluționate, iar serviciile medicale prestate la nivelul corespunzător de toți actorii implicați în acest proces.