Membrii Confederației Naționale a Patronatului despre probleme și soluții în cadrul dialogului cu Prim-ministra, Natalia Gavrilița

41

La 03 noiembrie, la solicitarea Direcției executive CNPM, membrii Confederației au avut o ședință de lucru du Doamna Natalia Gavrilița, Prim-ministră a Republicii Molodva.

În cadrul acestei ședințe au fost abordate și discutate un șir de probleme invocate de membrii CNPM. Acestea se referă la aspecte din legislația muncii: promovarea proiectelor ce țin de munca la distanță, leasing-ul de personal ceea ce ar permite întreprinderilor să gestioneze mai eficient resursele umane în perioade de crize, fără a fi nevoite să recurgă la angajări de scurtă durată sau concedieri; legislația fiscală; rapoartele prezentate de angajatori către centrele militare; stabilirea criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală; controlul fitosanitar efectuat la frontiera moldo-română; facilitarea digitalizării proceselor interne din cadrul companiei, pentru a asigura un ciclu digital complet, în special, în interacțiunea cu autoritățile publice și altele, stringente mediului de afaceri, în contextul crizelor cu care se confruntă Republica Moldova.

Ambele părți au accentuat importanța menținerii unui dialog activ și consolidarea acestuia în vederea identificării de soluții la unele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri și măsurile necesare în vederea susținerii și dezvoltării mediului de afaceri și crearea locurilor de muncă pentru creșterea economică și bunăstarea populației.

Doamna Prim-ministră a ținut să reitereze intenția autorităților de a asigura stabilitatea economică în țară și mai multă predictibilitate pentru cei care administrează afaceri. În context, au fost aduse în vzior cîteva din acțiunile deja întreprinse de Guvern pentru a simplifica și digitaliza activitatea antreprenorilor, a reduce la maxim costurile afacerilor și a oferi acces la infrastructura necesară. 

Un asepct important discutat în cadrul ședinței și evidențiat de către mai mulți membri  a fost importanța urgentării promovării politicii fiscal-vamale pentru anul 2023, proiect ce urma deja să fie dezbătut pe mai multe platforme de discuții, precum și armonizarea Codului fiscal la directive, în contextul obținerii statutului de țară candidată pentru aderarea la UE. 

Prim-ministra a expus viziunea Guvernului privind soluționarea problemelor abordate, subliniind că măsurile de stimulare a creșterii economice, precum și a creării locurilor de muncă atractive vor rămâne o prioritate pentru Executiv.