Măsurile de politică fiscală discutate în cadrul Ministerului Finanțelor

71

Urmare a sesiunii de consultări a proiectului politicii bugetar fiscale pe anul 2023, inițiate de Ministerul Finanțelor la 25 noiembrie curent, echipa Ministerului Finanțelor și ministrul Dumitru Budianschi au avut marți, 29 noiembrie 2022, la solicitarea Direcției executive, o ședință de lcuru cu președintele, Leonid Cerescu, și reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, membri ai Comitetului responsabil de poltica fiscală, pentru a discuta măsurile incluse în proiect.  

Astfel, în cadrul ședinței părțile au discutat si analizat următoarele măsuri: cota procentuală pentru profitul nedistribuit, impozitarea progresivă a persoanelor fizice, conceptul prețurilor de transfer, amortizarea acelerată, creșterea valorii pragului de atribuire la categoria mijloacelor fixe, aplicarea TVA cu drept de deducere pentru apă și canalizare, deducerea TVA aferentă procurărilor care depășește TVA aferent livrărilor, majorarea valorii tichetelor de masă, înregistrarea contractelor de înstrăinare a mijloacelor de transport, începând cu a 4-a tranzacție, modificări legate de Codul vamal, chestiuni de ordin redacțional ș.a.

Pe durata discuțiilor participanții din partea CNPM au argumentat necesitatea amînării implementării unor măsuri, precum și reformularea altora.

În contextul subiectelor abordate, Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi a explicat argumentele ce au stat la baza includerii acestora în document și a menționat că măsurile propuse în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, reprezintă viziunea Ministerului Finanțelor, care se bazează pe multiple analize iar, urmare a consultărilor și discuțiilor, va fi ajustat și definitivat proiectul de lege.

Este de menționat faptul că documentul este în proces de lucru și se ajustează în baza propunerilor părților interesate. Pe unele măsuri vor mai avea loc ședinte separate în vederea clarificării, modificării și formulării corecte a propunerilor. Astfel părțile au convenit despre crearea unor grupuri de lucru tehnice pentru definitivarea unor puncte din proiect și ulerior discutat și pe alte platforme.

După definitivare, proiectul va fi prezentat Guvernului spre aprobare și ulterior Parlamentului pentru adoptare.