Lansarea proiectului „Dialogul social local pentru o mai bună guvernare a pieţei muncii”

14

La 1 februarie curent, cu începere de la ora 10.00, în incinta Î.S. „Palatul Republicii”, Bloc 2B, intrarea din str. N. Iorga, 21, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova iniţiază lansarea proiectului „Dialogul social local pentru o mai bună guvernare a pieţei muncii”, finanţat de Guvernul Norvegiei şi Organizaţia Internaţională a Muncii. Proiectul este implementat de Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova, Confederaţia Naţională a Sindicatelor şi Administraţia Publică Locală.

 Proiectul are drept scop fortificarea capacităţii părţilor implicate în activitatea şi funcţionarea Comisiei Teritoriale pentru Consultări şi Negocieri Colective. În acest context au fost selectate trei regiuni Edineţ, Bălţi şi Cahul.

Obiectiv major: „O mai bună guvernare a pieţei muncii locale prin instituţii eficiente de dialog social şi parteneri sociali de înceredere”.

Obiective specifice:

Instituirea şi animarea activităţii Comisiilor de Consultări şi Negocieri Colective Teritoriale (CCNCT) cu mandat extins de abordare a problemelor economice şi sociale;

– Consolidarea capacităţilor partenerilor sociali pentru a deveni parteneri credibili în dialogul social local.

Printre activităţile prioritare ce urmează a fi realizate enumerăm: organizarea atelierelor de lucru şi seminarelor de instruire şi asistenţă în cele mai diverse aspecte ce ţin de dialogul social, dotarea cu tehnică de birou (computere, imprimantă, telefon/fax, xerox) a secretarului comisiilor teritoriale, acordarea de suport financiar şi logistic la înregistrarea organizaţiilor patronale, organizarea campaniilor de promovare, publicarea unor ghiduri în scopul facilitării activităţii organizaţiilor patronale, colaborarea eficientă cu organizaţiile patronale şi sindicale la nivel naţional, precum şi alte activităţi, care vor contribui considerabil la eficientizarea activităţii Comisiei.

La eveniment vor participa  reprezentanţi ai Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ai Guvernului Republicii Moldova, Administraţiei Publice Locale, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor, mediului de afaceri.