Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă discutate în cadrul ședinței Consiliului Casei Naționale de Asigurări Sociale

23

La 25 iunie curent, membrii Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale s-au convoacat în ședință pentru a pune în discuție mai multe subiecte. În cadrul ședinței au fost abordate următoarele: activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale în trimestrul I anului 2019, executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la situaţia din 01.06.2019. Unul din principalele subiecte discutate în cadrul ședinței, care este în vizorul CNPM și pe agenda de lobby, se referă la  reorganizarea procesului de stabilire, calculare şi plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă prin preluarea responsabilităţilor angajatorului, în contextul dezvoltării implementării portalului certificatelor de concediu medical începînd cu 01 iulie curent.

La acest subiect ținem să atenționăm asupra următoarelor: urmare a modificărilor operate în legislație, angajatorii nu vor mai calcula vechimea în muncă pentru a stabili mărimea, or va fi achitată indeminzația ce va constitui 75% din salariul angajatului pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, dar nu mai mult de 15 zile pe an cu excepția situațiilor de îmbolnăvire a copilului, HIV/SIDA, tuberculozei și bolilor oncologice. În același context, reiterăm dezacordul membrilor Confederației care solicită anularea prevederilor de achitare din contul angajatorului a primelor 5 zile de incapacitate temporară de muncă, or defalcările acestora, în viziunea noastră, sunt suficiente pentru acoperirea necesităților, iar plata indemnizațiilor din contul angajatorului -un obstacol în calea business-ului.

Salariatul va prezenta, ca și anterior buletinul de boală pe suport de hîrtie (care se va mai păstra pînă la crearea și implementarea Registrului electronic) pentru a beneficia de plata indemnizației. Orice detalii referitoare la mărimea, plata, transferul indemnizației vor fi adresate direct reprezentanților Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale, care vor fi responsabile de întregul mecanism. 

Implementarea certificatului medical electronic va constitui subiectul viitoarelor modificări ale cadrului legal. Ținem să menționăm că organizația noastră a optat și a solicitat insistent în ultima perioadă, în cadrul diverselor platforme de discuții și la întrevederile oficiale, pentru preluarea funcțiilor de calculare și achitare a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă de către Casa Națională de Asgurări Sociale, precum și implementarea certificatului medical electronic.

În săptămîna a doua a lunii iulie specialiștii CNAS vor organiza sesiuni de instruiri și informare pentru angajatori la subiectul implementării noului mecanism de plată a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă. Am salutat această inițiativă, considerînd-o una benefică, pentru realizarea cu succes și aplicarea corectă în practică a modificărilor aprobate.