Experiența germană în dialogul social a fost prezentată membrilor CNPM

23

În cadrul programului de parteneriat Moldo-German, CNPM a organizat, pentru membrii interesați, pe data de 21 iunie, curent un seminar cu tematica „Dialogul social la nivel de ramură și întreprindere”.

Dl Helmut Fitzke avocat, expert în dreptul muncii (NORDMETALL și AGV NORD), a elucidat diverse aspecte problematice ale relațiilor de muncă ce pot fi soluționate prin intermediul dialogului social la nivel de întreprindere (ex.: salarizare, timpul de muncă și de odihnă, atestarea salariaților, disciplina muncii, concedierea ca urmare a lichidării statelor de personal, concedierea disciplinară, ș.a.).

Studiile de caz prezentate au reflectat practica întreprinderilor din Germania în abordarea și soluționarea problemelor care apar pe durata executării contractului de muncă, nemijlocit cu asistență directă din partea organizațiilor patronale la care întreprinderile sunt membri.

Totodată, expertul a explicat procedura de negociere și încheiere a acordurilor colective, precum și un alt aspect foarte important, acțiunea și efectele acestora asupra părților semnatare. Participanții la seminar au adresat un șir de întrebări expertului, încercând să identifice unele practici care ar putea fi replicate și transpuse în legislația muncii RM.

„A fost un seminar foarte interesant, cu informații noi și utile. Experiența germană în acest domeniu merită luată în calcul, iar anumite practici ar fi bine să fie incluse și în legislația Republicii Moldova”, a menționat, Violina Gîngota, jurist în cadrul companiei Servicomas S.A., membru al APT Ialoveni.

Dupa eveniment, experții germani, Dl Henry Zimmermann și Dl Helmut Fitzke, au avut o întrevedere cu conducerea și membrii Clubului Republican al Oamenilor de Afaceri „Timpul”.

Reiterăm că programul de parteneriat Moldo-German a fost lansat în cadrul Proiectului East Invest II, implementat cu suportul Eurochambres în anul 2016.

Ulterior, colaborarea dintre CNPM și Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. a fost susținută financiar de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei prin intermediul Sequa gGmbH.