Elaborarea setului de măsuri-anticriză

25

 

Urmare a mesei rotunde cu titlul „Deprecierea leului: Constatări şi acţiuni”, desfăşurate de CNPM la data de 27 februarie curent a fost elaborat un set de măsuri anticriză,  având la bază propunerile înaintate de către unii membri ai CNPM dar şi sugestiile participanţilor la acest eveniment. Acestea au fost expediate Guvernului, Parlamentului Republicii Moldova şi Băncii Naţionale. Principalele măsuri se referă la :

 

1.      Îndemnăm Băncile comerciale să manifeste o deschidere mai mare în vederea restructurării şi re-finanţării creditelor şi obligaţiilor agenţilor economici şi ale populaţiei acordate în valută străină;

 

2.      Solicităm Guvernului să demareze elaborarea unor planuri sectoriale anticriză, de eficientizare şi de sporire a competitivităţii întreprinderilor prin eliminarea/reducerea barierelor şi poverii administrative şi de optimizare a organelor de inspecţie şi control;

 

3.      Reiterăm necesitatea convocării Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară cu includerea reprezentanţilor CNPM şi a societăţii civile;

 

4.      Neadmiterea majorării poverii fiscale asupra agenţilor economici;

 

5.      Majorarea cheltuielilor Statului pentru modernizarea infrastructurii atât din surse externe cât şi prin majorarea deficitului Bugetului de Stat;

 

6.      Elaborarea şi implementarea instrumentelor financiare de tip „hedging” a riscurilor de schimb valutar;

 

7.      Relaxarea condiţiilor de acordare a creditelor fără gaj către populaţie şi agenţi economici prin ridicarea nivelelor minime reglementate de BNM;

 

8.      Excluderea din Codul Fiscal şi din administrarea fiscală a conceptului de „TVA la pierdere”;

 

9.      Scutirea de la impozitul pe venit a veniturilor persoanelor juridice de la diferenţele de schimb valutar în cazurile de constatare a creşterii de capital la depozitele bancare în valută, totodată impozitarea să survină în momentul încasării dobânzii de la aceste depozite.

 

10.  Modificarea Legii achiziţiilor publice: contractele de achiziţii publice încheiate pe termen lung (mai mare de două luni), în cazul modificării ratei de schimb valutar cu mai mult de 5%, să permită revizuirea acestora după o procedură stabilită, luându-se în considerare modificarea elementelor de cost a mărfurilor sau serviciilor ce sunt obiecte ale contractelor;

 

11.  În vederea prevenirii destabilizării pieţei financiare pe viitor solicităm îmbunătăţirea standardelor de guvernare corporatistă în băncile comerciale, inclusiv prin sporirea atribuţiilor BNM de protejare contra acţionarilor netransparenţi.