Propunerile Confederaţiei Naţionale a Patronatului privind modificarea sistemului fiscal şi cel al contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale

25

 

 

Propunerile Confederaţiei Naţionale a Patronatului privind modificarea sistemului fiscal şi cel al contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale

 

            Prezentul document este întocmit în conformitate cu Memorandumul de colaborare semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova, semnat la 17 septembrie 2014

Impozit pe venit

1.     Micşorarea impozitului  pe venit pentru întreprinderi pînă la 10 %;

2.     Înlocuirea impozitului de 3 % din rulaj pentru întreprinderile din businessul mic cu impozit pe venit în mărimea de 5 %. Sincronizarea prevederilor Codului Fiscal cu cele a Legii cu privire la susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlociu.;

3.     Egalarea cotelor impozitelor aplicate întreprinderilor individuale cu cotele impozitelor aplicate întreprinderilor cu alte forme organizatorico-juridice;

4.     Anularea impozitului pe dividende.

5.     Anularea impozitării creşterii capitalului creşterea impozitelor pe bunurile imobile;

6.     Stabilirea achitării impozitului pe venit în avans în două tranşe: 30 % – pînă la 30 iunie şi 70 % – pînă la 31 decembrie.

7.     Permiterea repartizării pierderilor în următorii 5 ani în modul stabilit de întreprindere;

8.     Neimpozitarea veniturilor persoanelor fizice ce asigură minimum de existenţă.

9.     Menţinerea neimpozitării veniturilor obţinute de la depozitele bancare;

10.       Introducerea impozitului unic pe venit pentru persoanele fizice în mărimea de 13 %.

11.       Introducerea în mai multe ramuri ale economiei (agricultura, comerţ, transport etc.) a unui impozit fix, care va comasa un număr maximal al impozitelor şi taxelor actuale şi are drept scop minimalizarea evaziunilor fiscale şi, totodată, simplificarea evidenţei întreprinderilor.

12.       Interzicerea participării firmelor off-shor în sectorul financiar.

 

Contribuţiile de asigurări sociale

 

13.       Micşorarea contribuţiilor de asigurări sociale de la 29 % pînă la 20 % pentru sume plătite de către agenţi economici în calitate de remunerarea muncii, ce depăşesc 2 salarii medii stabilite pe ţară.

14.       Redistribuirea contribuţiilor de asigurări sociale între patroni şi angajaţi pînă la proporţia 2/3 la 1/3.

15.       Anularea tuturor facilităţilor la achitarea contribuţiilor de asigurări sociale.

16.       Anularea achitării de către patroni a primelor 5 zile de concediu medical şi transferarea gestionării financiare a riscului de incapacitatea temporară de muncă către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

17.       Aprobarea legii zilierilor pentru toate ramurile ale economiei, unde se utilizează masiv munca lucrătorilor sezonieri;

18.       Aplicarea plafonării de 5 salarii contribuţiei plătite de patron sau excluderea plafonării aplicate contribuţiei plătite de salariat şi la asistenţa socială primită de angajat.

 

TVA

19.       Introducerea dreptului de înregistrare benevolă în calitate de plătitor TVA, indiferent de cifra rulajului anual.

20.       Trecerea, începînd cu 1 ianuarie 2016, la sistemul de achitare şi restituire TVA după model european.

21.       Menţinerea cotei reduse de 8% la TVA pentru comercializarea producţiei agricole şi zahărului pentru următorii 5 ani.

 

Prima de Asigurări obligatorii de asistenţă medicală

 

22.       Păstrarea valorii primei de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la nivelul anului 2014

 

Accize

23.       Majorarea accizelor la ţigări, bere şi alcool etilic.

 

Administrare fiscală

 

24.       Neadmiterea planificării la nivelul bugetului de stat veniturilor de la încasarea amenzilor şi penalităţilor;

25.       Interzicerea controalelor fiscale pentru următorii 2 ani la întreprinderi,  care au fost controlate cel puţin odată în ultimii 3 ani (cu excepţia cazurilor extraordinare);

26.       Extinderea principiului sancţionării întreprinderilor doar în cazurile în care a fost prejudiciat bugetul public naţional;

27.       Eliminarea conceptului de „produse social importante”

28.       Comasarea rapoartelor fiscale pe salariaţi cu rapoartele REV 5.

29.       Prezentarea tuturor rapoartelor cu periodicitatea minimală trimestrială.

30.       Înăsprirea  sancţiunilor pentru evaziuni fiscale.

 

            Atenţionăm că măsurile propuse urmează a fi aplicate în complex. Încercarea de implementare a unor măsuri în mod individual poate agrava situaţia şi mai mult. Propunem că aceasta reformă fiscală să fie discutată cu un număr maximal de membri ai asociaţiilor oamenilor de afaceri sub egida Comisiei de Negocieri şi Consultări Colective. În cadrul dialogului este important ca businessul să primească un semnal clar de micşorare a poverii fiscale pentru întreprinderi care vor activa legal şi înăsprirea combaterii evaziunilor fiscale de orice proporţie. Scopul reformei – extinderea bazei impozabile din contul mediului de afaceri ce activează în prezent în economia tenebră. În caz în care timp de un an nu va fi simţit efectul, antreprenorii trebuie să conştientizeze că această reformă va fi anulată.

Aceste propuneri au fost înaintate printr-o scrisoare oficială Guvernului Republicii Moldova.