Discursul Preşedintelui CNPM la Forumul public din 14 octombrie 2015

18

Dupa semnarea apelului de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, președintele Parlamentului, Andrian Candu și prim-ministrul Valeriu Streleț  prin care propun ca sectorul asociativ civic, clasa politică, mediul academic, asociațiile de creație, partenerii sociali (sindicatele și patronatele) și alți actori publici relevanți să participe la lansarea unui dialog deschis care să pună bazele unei platforme comune pentru a consolida societatea și a crea condiții pentru dezvoltarea stabilă a țării, la 14 octombrie curent, la Palatul Republicii a avut loc un Forum public. La acest eveniment a fost invitat şi a participat Domnul Leonid Cerescu, preşedintele CNPM. Găsiţi mai jos textul discursului prezentat la Forum:

Domnule Preşedinte al Republicii Moldova, Domnule Preşedinte al Parlamentului, Domnule Prim – Ministru, vă mulţumesc pentru invitaţia de a participa la primul forum public pentru Dialog Social.  Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova din numele căreia o să vorbesc  este o organizaţie neguvernamentală, independentă, necomercială şi apolitică. Obiectivele principale ale acesteia constau în promovarea şi apărarea intereselor legitime ale patronatelor, întreprinderilor şi mediului de afaceri în relaţiile cu autorităţile publice şi sindicatele.

Este cunoscut faptul că dialogul social în ţara noastră este unul instituţionalizat şi se desfăşoară pe mai multe platforme. Apreciem iniţiativa de a purta un dialog deschis cu societatea, dar mă întreb: de ce nu au fost utilizate efectiv platformele de dialog deja existente?

Noi întotdeauna ne-am condus de principiul de a fi constructivi, chiar şi atunci când adresăm critici la adresa autorităţilor. După cum cunoaşteţi in rezultatul unui studiu amplu Confederaţia Naţională a Patronatelor a identificat cele mai importante piedici (bariere) în calea dezvoltării mediului de afaceri din Republica Moldova. Acesta a fost validat ulterior în cadrul Forumului Naţional al oamenilor de afaceri, fiind prezentat autorităţilor şi a servit drept reper pentru semnarea unui Memorandum de colaborare cu Guvernul care prevede implementarea unui set de reforme.

  Credem că a trecut suficient timp din septembrie 2014, dar schimbările esenţiale multaşteptate aşa şi nu s-au produs.  Este foarte important şi necesar ca prevederile acestui Memorandum să fie transpuse în practică. Acest lucru ar da o speranţă agenţilor economici, mediului de afaceri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate.

  Noi, mediul de afaceri, aşa cum ne-am angajat, am prezentat propunerile noastre ce ţin de modificarea sistemului fiscal, modificarea sistemului social şi a Codului Muncii. Săptămâna trecută au fost lansate trei documente de poziţie pe alte trei iniţiative prevăzute în Memorandum: propuneri pentru un dialog social mai eficient, pentru reducerea economiei informale şi angajării informale, dar şi recomandări de ordin legislativ pentru flexibilizarea legislaţiei muncii. Este important să fim auziţi şi că aceste propuneri să fie materializate prin modificările coordonate cu partenerii sociali: Patronatele şi Sindicatele.

      În viziunea agenţilor economici şi a oamenilor de afaceri tensiunea actuală existentă în societatea noastră – este rezultatul unei politici distanţate faţă de condiţiile necesare pentru dezvoltarea unei economii durabile.

    Da. Se duc consultări prin platformele existente, venim cu propuneri, dar nimeni din factorii de decizie nu le iau spre realizare. Această atitudine impune mediul de  afaceri să găsească independent ieşiri din situaţia creată. Fie că micşorează numărul locurilor de muncă, fie că trec în activitate informală sau falimentează. Evident că de aici nu are nimeni de câştigat nici agentul economic, nici salariatul şi nici statul.

     Pentru dezvoltarea unei economii prospere este necesar de a menţine stabilă Politica bugetar-fiscală, şi nu modificată în fiecare an. Este necesar de avut o situaţie politică stabilă, dar nu schimbarea guvernelor peste trei-patru luni, care slăbesc instituţiile statului, angajările şi demisiile făcându-se pe criterii politice şi nu de profesionalism.  

      Este necesar să avem un dialog social amplificat pentru modificarea Codului Muncii, a Legii Achiziţiilor Publice, ale altor acte normative legislative propuse de noi.

      Desigur că aceasta nu pot fi realizate fără a avea o justiţie corectă, şi fără a combate eficient corupţia şi concurenţa neloială

     În opinia noastră, implementarea acestora va da o posibilitate reală să devenim mai atractivi pentru investitori, să creştem numărul locurilor de muncă, să majorăm salariile şi să sporim acumulările în bugetele statului, ca în final să crească bunăstarea societăţii”.