Şedinţă de lucru la Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale

32

 

Astăzi, 13 octombrie curent conducerea CNPM în comun cu conducerea Federaţiei Patronatului din Construcţii din Republica Moldova, au avut o întâlnire de lucru cu dl Vasile Bâtca, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. La această şedinţă au participat şi d-ul Ion Stratulat Viceministrul dezvoltării regionale și construcţiilor.

 

Din partea CNPM la şedinţă au participat dl Leonid CERESCU, preşedintele Confederaţiei şi dl Dinu ARMAŞU, director executiv, din partea Federaţiei Patronatului din Construcţii dl Pavel CABA, preşedintele Federaţiei.

 

Participanţii la discuţie au apreciat pozitiv activitatea Comisiei tripartite la nivel de ramură, cea a construcţiilor, precum şi nivelul înalt de deschidere a Ministerului Construcţiilor pentru un dialog constructiv şi continuu cu mediul de afaceri. 

În aceeaşi ordine de idei s-a convenit asupra lărgirii spectrului de consultări cu mediul de afaceri în procesul de elaborare a actelor normative, atât de către Ministerul Construcţiilor cât şi la etapa de avizare de către minister a proiectelor de acte normative elaborate de alte entităţi ale Statului.

 

Totodată, reiterându-se aspectele negative ce persistă în procesul de achiziţii publice, participanţii la şedinţă au convenit să-şi conjuge eforturile pentru promovarea reformelor ce vizează acest domeniu, dar şi pentru modernizarea legislaţiei muncii.