Dialog constant între Guvern și Confederația Națională a Patronatului

10

La 13 noiembrie curent, la solicitarea domnului Leonid Cerescu, președinte CNPM, a avut loc o întrevedere cu Domnul Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova. Părțile au făcut un schimb de opinii privind măsurile întreprinse până acum de Guvern pentru îmbunătățirea și crearea condițiilor optime mediului de afaceri: reducerea numărului instituțiilor cu funcții de control, a actelor permisive și eliberarea acestora prin ghișeul unic, aprobarea modificărilor la Codul muncii, precum și alte măsuri stimulatorii în favoarea business-ului.

Leonid Cerescu a apreciat deschiderea Guvernului pentru rezolvarea problemelor oamenilor de afaceri și eforturile pentru crearea condițiilor optime de activitate pentru agenții economici. În același timp, au fost menționate și unele probleme care necesită a fi soluționate și urmează să fie abordate în detalii în cadrul unei întrevederi cu membrii Biroului permanent ai CNPM, preconizate pentru viitorul apropiat