Despre (ne) transparența și modul de repartizare a volumului de servicii medicale

142

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea față de modul de repartizare a volumului de servicii medicale contractate, către prestatorii de servicii medicale încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

În acest context a fost expediată o scrisoare Doamnei Natalia GAVRILIȚA, Prim-ministră a Republicii Moldova, prin care ținem să informăm despre următoarele:

„Considerăm că repartizarea fondurilor către prestatorii de servicii medicale este netransparentă și nejustificată, iar pentru unele întreprinderi private acestea au fost diminuate considerabil fără argumente plauzibile și probante.

Menționăm ca această abordare este sistemică și a fost aplicată de mai multe ori preponderent în raport cu instituțiile medico-sanitare private. Nu am dori să credem că situația creată este din cauza presiunii administrative sau politice asupra managementului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).

Atragem atenția că percepția instituțiilor medico-sanitare  se rezumă la faptul că acestea, odată cu semnarea acordului cu CNAM, devin ostatici ai autorității publice. Pe de altă parte întrebarea esențială pe care și-o pun companiile din domeniu este: „Ce trebuie să întreprindem pentru a avea siguranța zilei de mâine?” Nu avem dovezi că astfel de mecanisme ar face parte dintr-o acțiune ce alimentează o corupție pasivă.

Lipsa negocierilor veritabile la încheierea contractelor cu CNAM, obligarea prestatorilor de servicii să accepte tarife sub sinecostul serviciilor aprobate, diminuarea volumului total de servicii acordate sunt cele mai frecvente abordări cu care se ciocnesc companiile. Având în vedere creșterea cheltuielilor de gestiune, precum și a inflației, această povară financiară va fi incompatibilă cu posibilitățile reale ale întreprinderilor private de prestare a serviciilor medicale. Abordările menționate au efecte negative asupra obligațiunilor considerabile față de băncile comerciale la creditele accesate, în virtutea intereselor publice, ce generează un val de angajamente financiare la care întreprinderile nu vor face față.

E de menționat că situația creată se va răsfrânge negativ nu doar asupra entităților, dar și asupra salariaților acestora. Or, din motivul diminuării volumului de servicii medicale contractate, se va recurge în mare parte la disponibilizări de personal sau în cel mai bun caz la reducerea timpului de muncă și respectiv diminuarea salariilor”.

Reieșind din cele expuse am solicitat suportul instituțional în vederea identificării de soluții pentru restabilirea echității și susținerea mediului privat din acest domeniu vital.