Continuăm ciclul de training-uri în materie de legislația muncii

16

La 21 mai curent, Directorul executiv CNPM, Vladislav Caminschi și Dorin Josanu, master în dreptul muncii au continuat ciclul de training-uri în teritoriu, axat pe aspecte din legislația muncii. Evenimentul a fost organizat la Hîncești cu suportul Organizației Internaționale a Muncii și destinat angajatorilor: directori, administratori, responsabili de resursele umane, or legislația muncii cu toate aspectele ei este în continuă schimbare și necesită instruiri prin work-shopuri, mese rotunde, seminare la acest subiect.

În cadrul evenimentului participanții au avut oportunitatea să adreseze întrebări și au primi răspunsuri profesioniste despre angajarea, transferarea, concedierea angajaților și alte aspecte din domeniul relațiilor de muncă. Accentul a fost pus preponderent pe următoarele aspecte:

1. Perfectarea contractelor de prestări servicii versus contractele individuale de muncă. Cînd și în ce condiții sunt perfectate acestea?

2. Incapacitatea temporară de muncă. Particularitățile muncii prin cumul și a muncii prin cumulare de funcții.

3. Condițiile perfectării Contractului Individual de Muncă pe perioadă determinată. Mecanismele de încheiere a acestora.

4. Aplicarea perioadei de probă pentru diferite categorii de salariați.

5. Recentele amendamente la Codul Muncii

Mulțumiri pentru suport Organizației Internaționale a Muncii, formatorului și participanților la eveniment.