Confederația Patronatului semnatară a declarației Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic privind protecția și utilizarea durabilă a fluviului Nistru

20

Confederația Națională a Patronatului, ca membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic, a subsemnat alături de circa aproape 100 de organizații o declarație prin care se solicită guvernelor Republicii Moldova și Ucrainei ca negocierea proiectului Acordului privind asigurarea funcționării Nodului hidroenergetic Nistrean să fie făcută din perspectiva funcționării ecosistemelor fluviului Nistru în aval de acest complex hidroenergetic și nu din perspectiva producerii energiei electrice. Tot în decalarție se solicită desecretizarea negocierilor și sprijinul Comisiei Europene atât prin asistență tehnică, cât și mediere a procesului, fapt ce va permite ca întreg procesul să fie transparent și în beneficiul cetățenilor ambelor state.

Solicitarea a venit ca urmare a vizitei oficiale a președintelui Republicii Moldova, Doamna Maia Sandu, întreprinse în Ucraina la 12 ianuarie curent, unde au fost discutate și aspectele legate de protecția fluviului Nistru și hidroenergia. Membrii societății civile consideră că protecția Nistrului este un subiect de importanță europeană și ține de securitatea ecologică regională, deoarece deservește cu apă peste opt milioane de oameni din R. Moldova și Ucraina. Acesta s-a regăsit în permanență pe agenda Platformei Naționale și adus în vizorul autorităților, precum și a înaltor oficiali ai UE.

În Declarație se mai solicită ca în procesul de negocieri să nu fie admisă darea în concesiune a cca 19,22 ha de teren aflat pe teritoriul Republicii Moldova, de-a lungul fluviului Nistru, în amonte de barajul de la Naslavcea, precum și să fie elucidate circumstanțe în care a fost lichidat punctul de control al frontierei de stat de pe barajul Naslavcea-Nahoreanîi.