Tarifele la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) – subiect contoversat discutat în cadrul Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

13

În cadrul ședinței Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător din 06 februarie au fost examinate Analizele impactului de reglementare (AIR) la unele proiecte de hotărâri ale Guvernului elaborate de Ministerul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, Ministerul finanțelor, Ministerul sănătății, muncii și protecției sociale.

Cel mai controversat subiect, care a generat discuții aprinse s-a referit la Analiza impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

În viziunea mediului de afaceri și a opiniei expertului, prezentate în cadrul ședinței, prevederile legale care reglementează eliberarea actelor permisive, efectuarea controalelor au impact asupra activității de întreprinzător și pot fi calificate ca un impediment în desfășurarea acesteia. Este irațional de a califica activitatea unei autorități publice în asigurarea unor astfel de prevederi legale ca prestare de serviciu cu impunerea unor tarife pentru acestea.

Urmare a dezbaterilor s-a conchis că Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de ANSA trebuie să prevadă doar servicii cu caracter facultativ și care nu derivă, de fapt, din atribuțiile funcționale ale Agenției. (ANSA)