Subiectul controalelor de stat în activitatea de întreprinzător discutat în cadrul ședinței Consiliului național

20

Astăzi am participat în calitate de membru la ședința Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat. În cadrul acesteia au fost prezentate raportul privind controalele de stat efectuate în anul 2019 și perioada ianuarie – iunie a anului curent, implementarea Hotărârii Guvernului nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor, precum și un șir de propuneri, din partea membrilor Consiliului, în vederea îmbunătățirii activității consiliilor, create pe lîngă agențiile abilitate cu funcții de control.

Unul din subiectele de pe agenda ședinței a fost propus de către Confederația Națională a Patronatului. Acesta se referă la efectuarea controalelor opinate și inopinate ale organelor abilitate cu aceste funcții, accentul fiind pus pe controalele efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat. În opinia noastră schimbarea frecventă a legislației fiscale atrage după sine efectuarea controlului în alte circumstanțe decît acesta a fost inițiat. Considerăm că realizarea controlului trebuie finalizat în aceleași condiții și circumstanțe în care a fost inițiat. Dacă între timp legislația suferă modificări, urmează să fie inițiat un alt control. În altă ordine de idei Serviciul Fiscal de Stat trebuie să elaboreze un mecanism și condiții clare de suspendare a controlului cu informarea argumentată a subiecților acestuia.

Tot în cadrul intervenției directorului executiv a fost în vizor și subiectul controalelor la întreprinderi efectuate de instituțiile subordonate Ministerului Apărării, legate de evidența rezerviștilor, recrutiștilor și alte aspecte. În opinia CNPM atît timp cît instituția vizată nu este menționată expres în Legea nr. 131 cu privire la controlul de stat al activității de întreprinzător, aceasta nu poate desfășura control la agenții economici. Considerăm oportun crearea unei platforme de interacțiune a bazelor de date existente și structurile Ministerului Apărării pentru a le oferi acces la informația necesară. În așa mod se va reduce presiunea administrativă asupra întreprinderilor.