Statistici îngrijorătoare de la Inspectoratul de Stat al Muncii

24

În doar cinci luni ale anului curent încălcările constatate de către Inspectoratul de Stat al Muncii ajung la circa 10 mii! Este o statistică îngrijorătoare, iar cifrele vorbesc de la sine. Potrivit informațiilor prezentate de ISM în perioada de referință au fost depistate 9.863 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 5.182 în domeniul raporturilor de muncă și 4.681 – în domeniul securității și sănătății în muncă.

Continuă să fie admise restanțe salariale, care depășesc cifra milioanelor, iar mulți angajatori antrenează la muncă persoane fără a încheia contracte de muncă. Cel mai frecvent angajatorii încalcă normele legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată a acestuia și admit lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

Au fost supuse controalelor planificate și inopinate 897 unități cu un număr de 73,6 mii salariaţi. În urma acestora inspectorii au constatat că 169 unități au admis restanţe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de circa 72 milioane de lei față de 9.285 angajați. 

De asemenea, la 18 angajatori persoane juridice și 7 angajatori persoane fizice au fost depistate 35 persoane, care activau fără forme legale de angajare. Pentru prestarea muncii de către salariați fără contract individual de muncă în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, au fost întocmite planuri de remediere pentru angajatorii persoane juridice. În temeiul art.551 din Codul contravențional, au fost încheiate 9 procese-verbale cu privire la contravenţie față de 5 angajatori persoane fizice și 4 angajatori persoane juridice, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

Tot în acestă perioadă inspectorii de muncă au examinat și sute de petiții parvenite de la persoane fizice și juridice. Majoritatea cererilor – 70% vizează probleme ce ţin de salarizare; 16% – refuz la angajare/concediere/demisie/reducere a personalului; 5% – constituie abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; 4% – constituie semnalizări privind munca nedeclarată; câte 1% – constituie semnalizări privind neacordarea concediului de odihnă plătit; încălcări la stabilirea regimului de muncă; comiterea abaterilor la aplicarea de către angajator a sancțiunilor față de salariați; condiții de muncă neadecvate și alte încălcări în domeniul muncii.

La capitolul securității și sănătății muncii situația la fel este îngrijorătoare, or inspectoratul de Stat al Muncii au comunicat pe parcursul lunilor ianuarie – mai circa 226 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 230 lucrători, din care 25 mortal.

Îndemnăm angajatorii să fie responsabili față de angajații săi, față de afacerea pe care o desfășoară – să fie în cîmpul legal și periodic să investească în instruire!