Seminare de instruire pe tematici referitoare la serviciile prestate de asociaţiile patronale teritoriale

16

 

În perioada iulie-august curent, CNPM și-a planificat  un șir de seminare de instruire pentru asociaţiile patronale teritoriale create în cadrul proiectului „Dialogul social local pentru o mai bună guvernare a pieţei muncii in Republica Moldova”, implementat de CNPM în parteneriat cu Biroul pentru Activități Patronale al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO-ACT/EMP) și suportul financiar al Guvernului Norvegiei.

In acest context, membrii asociaţiilor patronale teritoriale din raioanele Edineț, Soroca, Căușeni, Cimișlia, Hincesti, Cahul si mun. Bălti urmează a fi instruiţi pe tematici ce ţin de serviciile prestate de câtre asociaţiile patronale, precum și activităţile de lobby si advocacy.

Acest proces de instruire are ca scop consolidarea capacitaţilor patronilor de a gestiona eficient asociaţiile nou create și sporirea numărului de membri, precum si implicarea acestora în dialogul social la nivel teritorial.

In aceeaşi ordine de idei, menţionam ca în unele din aceste raioane, seminarele deja au fost realizate. Participanţii la instruire au conştientizat importanta prestării serviciilor de către asociaţiile patronale, care pot deveni nu doar o sursa  de venit suplimentara, dar atribuie totodată o mai mare credibilitate organizaţiei, aceasta devenind mai atractivă pentru noi membri.

 Urmare a întâlnirilor, urmează ca asociaţiile patronale să identifice domeniile prioritare în care ar putea fi create și implementate servicii pentru membri, precum si potenţialii membri.