Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective

19

La 2 decembrie curent, conform deciziei Biroului executiv, partenerii sociali s-au întrunit în ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective în cadrul căreia s-au discutat următoarele subiecte:

  1.      Examinarea situaţiei din sistemul de achiziţii publice.
  2.      Ехaminarеa situaţiеi în  сazul înstrainării dе către  agеnţii есоnomiсi a bunurilor imobilе.
  3.      Cu privire la modul de reglementare a activităţii antreprenorilor individuali.
  4.      Cu privire la restanţele la plata salariilor şi măsurile de lichidare a lor.

La I subiect ce se referă la situația din sistemul de achiziții publice din partea CNPM au fost trei intervenții:

Dl Pavel Caba, preşedintele Federaţiei patronale „Condrumat” a apreciat pozitiv măsurile întreprinse de către autorități la acest capitol, dar a subliniat că mai sunt unele propuneri din partea patronatelor care ar contribui şi mai mult la un sistem de achiziţii publice, cum ar fi:

– autoritatea contractantă să anunţe valoarea estimativă a lucrărilor ce urmează a fi contractate odată cu publicarea avizului de intenţii;

– grupul de lucru să facă publică informaţia privind preţul oferit de câştigătorul licitaţiei, precum şi ponderea altor criterii care au stat la baza hotărârii adoptate;

– să fie prevăzut nivelul salariului minim tarifar pentru salarizarea lucrătorilor ce urmează a fi luat în calcul la elaborarea ofertei de preţ de către toţi ofertanţii.

Vlad Caminschi, director executiv al CNPM a ținut să menționeze cîteva probleme la acest subiect întîmpinate de Asociația Patronală Dismed, membru CNPM:

– elaborarea necorespunzătoare a specificațiilor tehnice

– descalificarea ofertelor operatorilor economici, fără solicitarea justificărilor de la ofertanți

 – termenele restrânse de livrare, ceea ce generează riscuri înalte de întîrzieri în executarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici. Se propune stabilirea unor grafice cu termene exacte de livrare, în special pentru produse cu termen de valabilitate limitat.

 – publicarea informației incomplete cu privire la atribuirea contractului. Conform prevederilor legale autoritatea contractantă are obligația de a informa ofernații/candidații care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată cîștigătoare/acceptată, despre motivele care au stat la baza deciziei respective după cum urmează: 

a) fiecărui candidat respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;

b) pentru fiecare ofert respinsă – motivele cocnrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost consideratp inacceptabilă și/sau neconformă, indeosebi elementele ofertei care nu au corepuns cerințelor de funcționare și performanță prevazute în caietul de sarcini;

c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă și conformă, prin urmare adimisibilă, dar declarată necâștigătoare – caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor cîștigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziții publice

Urmare a dezbtaerilor la acest subiect, Comisia a hotărît că aceste şi alte propuneri vor fi examinate în cadrul unui grup de lucru convocat de Ministerul finanţelor.

Cel de-al doilea subiect – înstrăinarea de către agenții economici a bunurilor imobile a fost invocat și prezentat de CNPM.S-au înaintat unele propuneri pentru reglementarea înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi evitarea neînregistrării în termeni utili ai acestui drept de către cumpărători.

Deoarece la şedinţă nu s-a ajuns la un consens, s-a hotătât ca acest subiect să fie examinat în cadrul unui grup de lucru specializat, sub egida Ministerului justiţiei.