Relațiile de muncă și aplicarea corectă în vizorul CNPM

39

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, a organizat, la data de 25 mai curent, o masă rotundă cu genericul „Relațiile de muncă – modernizare continuă”.

În cuvântul de salut, Vladislav Caminschi, director executiv CNPM, a subliniat că, în calitate de partener social al Guvernului, instituția își propune să promoveze și să contribuie la crearea unui mediu prielnic și stimulator pentru întreprinderile din țara noastră.

„Confederaţia Naţională a Patronatului oferă sprijinul său continuu angajatorilor pentru a reduce din presiunea impusă de Legislația Muncii. Totodată, considerăm că, ministerul are un rol important în ceea ce ține de transformările necesare pe piața forței de muncă. Toate aceste aspecte urmează să fie abordate pe parcursul evenimentului, iar noi sperăm că împreună vom ajunge la un consens asupra tematicilor amintite ”, a specificat Vladislav Caminschi.

În același context, Violeta Vrabie, Coordonator de proiect, Organizația Internațională a Muncii (OIM), a menționat că dialogul social este extrem de important pentru a asigura o guvernare a lumii muncii, iar un aspect esențial este ca toți cei trei parteneri sociali să discute pe picior de egalitate, într-un mediu democratic, pentru a asigura echilibrul social.

„OIM este plenar angajată să susțină cei trei parteneri sociali în alinierea la standardele internaționale a lumii muncii, în reglementarea relațiilor muncii, modernizarea relațiilor muncii așa încât să putem asigura și realizarea intereselor angajatorilor, dar și a drepturilor angajaților. Este esențial să se înțeleagă că, până la urmă, promotorul dezvoltării economice este omul din cadrul unei întreprinderi sau instituții”.

Snejana Țurcanu, șefa Direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și dialog social din cadrul Ministerului Muncii și Protecție Sociale, a amintit că în corespundere cu prevederile agendei de asociere, pe care Republica Moldova și-a asumat-o, există un compartiment dedicat dialogului social, anume pentru a aborda aspecte aferente raporturilor de muncă, munca decentă, politica ocupațională, pentru a contribui la coeziunea socială și la îmbunătățirea calității vieții.

Eugen Covrig, șeful Departamentului juridic al Confederației Naționale a Sindicatelor, a  specificat că instituția pe care o reprezintă a pledat permanent pentru perfecționarea raporturilor de muncă prin prisma standardelor internaționale pe care le are ratificate Republica Moldova, inclusiv a acelor drepturi fundamentale care se regăsesc în Constituție.

„În plus, ne propunem de a asigura respectarea art. 371 din Acordul de Asociere, care prevede clar că statul și-a asumat angajamentul ca să nu încurajeze comerțul, atragerea investitorilor prin reducerea protecției salariaților”.

Imediat după partea oficială, au urmat discuții, unde cei prezenți au avut posibilitatea de a prezenta viziunile asupra amendamentelor necesare pentru legislație și relațiile de muncă.

Scopul mesei rotunde, la care au participat circa 50 de reprezentanți din domeniul gestionării resureselor umane,  a fost de a aduce în vizor, pe de o parte  perspectivele de amendare a legislației muncii, aspecte teoretice și practice privind aplicarea clauzei de neconcurență, angajarea salariaților prin intermediul agenților de muncă  temporară, necesitățile de pe piața muncii, precum și identificarea problemelor de aplicare a legislației muncii cu care se confruntă angajatorii.