Reglementarea și cercetarea accidentelor de muncă în vizorul CNPM

30

Începînd cu 15 iunie curent cercetarea accidentelor de muncă grave și mortale va reveni celor 10 autorități abilitate cu obligațiuni de securitate ocupațională, urmare a reformei administrației centrale. Un proiect în acest sens a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care prevede printre altele și instituirea unui Registru de înregistrare a accidentelor de muncă.

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, avînd în vedere practica aplicării legislației în domeniul Securității și Sănătății Muncii, a susținut crearea acestui Registru, dar totodată a insistat și asupra faptului ca acesta să conțină și compartimentul bolilor profesionale pentru a evita crearea unui registru separat destinat acestora.

În procesul de consultare și avizare am expus poziția noastră referitor la procedurile de informare despre accidentele de muncă. Considerăm că angajatorul nu poartă obligația să informeze organul sindical de ramură sau interramural despre accidentul produs, or angajatorul nu poate dispune de informația la care organ ierarhic superior a aderat organizația sindicală primară din întreprindere. În alte circumstanțe nu este clar cum va proceda angajatorul care nu are sindicat în întreprindere.

Ținem să amintim că la insistența patronatelor acest proiect a fost examinat în cadrul Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător. Pe durata examinării au fost elucidate și excluse, urmare a argumentării, o serie de neconcordanțe, pentru a nu împovăra mediul de afaceri cu sarcini improprii.