Reducerea ocupării informale și a fenomenului achitării salariilor în plic pe agenda Confederației și a membrilor săi

19

La 04 aprilie pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a fost organizată o ședință de lucru cu genericul „reducerea ocupării informale și a fenomenului „salariilor în plic” în cadrul căreia au fost discutate următoarele chestiuni:

– incidența ocupării informale;

– măsurile implementate recent și eficiența acestora, așa precum legea „zilierilor”, introducerea unor regimuri fiscale speciale, diminuarea impozitelor și plăților obligatorii, administrarea fiscală, controlul în domeniul relațiilor de muncă, alte măsuri cu impact potențial asupra fenomenului;

– măsurile planificate și alte propuneri pentru viitor.

Ședința a fost prezidată de Vladislav Caminschi, director executiv CNPM, președinte al Grupului de lucru 4 al Consiliului Economic ,,Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс”.

În debutul ședinței reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat au prezentat raportul de implementare a politicilor de reducere a economiei informale. A fost menționată creșterea incasărilor la buget, ca urmare a măsurilor implementate în baza proiectului MD 48, astfel au fost calculate 42.5 mln lei penalități pentru 193 cazuri de achitare a salariilor în plic. Serviciul Fiscal de Stat a ținut să menționeze de asemenea că urmează să întreprindă controale tematice în domeniile: HoReCa, transport, construcții. Pînă în luna septembrie aceste controale vor purta un caracter de conformare benevolă, ulterior controalele vor avea caracter planificat pentru cei ce nu se vor conforma. Lista întreprinderilor ce vor fi supuse controlului se va stabili în conformitate cu criteriile de risc specifice fiecărui agent economic.

În cadrul ședinței s-a convenit că autoritățile cu funcții de control vor expedia următoarele:

– Serviciul Fiscal de Stat:

a. lista de verificare în cadrul controalelor fiscale relevantă fenomenului ocupării informale și a fenomenului „salariilor în plic”;

b.  informația expediată structurilor teritoriale ale SFS în vederea prevenirii informării incorecte a agenților economic despre responsabilitățile acestora în contextul legii „zilierilor” (sre exemplu, în cadrul ședinței unii reprezentanți ai comunității de afaceri au comunicat că există cazuri în regiuni când angajații SFS solicită agenților economici să verifice dacă zilierii s-au asigurat la CNAS în conformitate cu legea);

– Inspectoratul de Stat al Muncii va expedia informația despre impedimentele cu care se confruntă în activitatea de prevenire și combatere a fenomenului de ocupare informala și a „salariilor în plic”.

– Comunitatea de afaceri va veni cu propuneri către Consiliului Economic pentru eliminarea constrângerilor în aplicarea legii „zilierilor”și alte propuneri relevante reducerii  ocupării informale și a fenomenului „salariilor în plic”.